Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pouzita_rizeni [2010/11/14 11:19]
jana [Přehled řízení]
pouzita_rizeni [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 14: Řádek 14:
 === Přehled řízení === === Přehled řízení ===
   - **Otevřené řízení - 100%**; otevřené řízení poskytuje možnost účasti v soutěži teoreticky neomezenému počtu uchazečů (v praxi však pouze těm, kteří splní kvalifikační podmínky - viz [[nove_komponenty|]]). ​   - **Otevřené řízení - 100%**; otevřené řízení poskytuje možnost účasti v soutěži teoreticky neomezenému počtu uchazečů (v praxi však pouze těm, kteří splní kvalifikační podmínky - viz [[nove_komponenty|]]). ​
-  - **Užší řízení - 50%**; v prvním kole vyzývá k účasti v soutěži teoreticky neomezený počet uchazečů (v praxi však pouze těm, kteří splní kvalifikační podmínky - viz [[nove_komponenty|]]),​ kteří jsou k postupu do dalšího povinni prokázat svou kvalifikaci. Do dalšího kola mohou postoupit i všichni uchazeči, v praxi však zadavatelé často přistupují k tomuto řízení s úmyslem zúžit počet uchazečů - tj. stanoví kritéria pro postup do dalšího kola a vybere jen několik (v současnosti minimálně 5 uchazečů (veřejných zadavatel), resp. 3 uchazeče (sektorový zadavatel)). Současná dikce ZVZ již neumožňuje ​postup do dalšího kola losem - mj. i na základě [[co_tindex_nepostihne|špatné praxe]] v případě tzv. Karlovarské losovačky. I tak však užší řízení umožňuje určitou diskreci zadavatele při předvýběru postupujících uchazečů, což vytváří prostor pro korupci a snižuje transparenci celého procesu.  +  - **Užší řízení - 50%**; v prvním kole vyzývá k účasti v soutěži teoreticky neomezený počet uchazečů (v praxi však pouze těm, kteří splní kvalifikační podmínky - viz [[nove_komponenty|]]),​ kteří jsou k postupu do dalšího povinni prokázat svou kvalifikaci. Do dalšího kola mohou postoupit i všichni uchazeči, v praxi však zadavatelé často přistupují k tomuto řízení s úmyslem zúžit počet uchazečů - tj. stanoví kritéria pro postup do dalšího kola a vybere jen několik (v současnosti minimálně 5 uchazečů (veřejných zadavatel), resp. 3 uchazeče (sektorový zadavatel)). Současná dikce ZVZ již omezil ​postup do dalšího kola losem pouze v případě, že je zadavatel zadavatelem sektorovým ​- mj. i na základě [[co_tindex_nepostihne|špatné praxe]] v případě tzv. Karlovarské losovačky. I tak však užší řízení umožňuje určitou diskreci zadavatele při předvýběru postupujících uchazečů, což vytváří prostor pro korupci a snižuje transparenci celého procesu.  
-  - **Jednací řízení s uveřejněním- 50%**; jedná se o řízení, které je ve své podstatě podobné užšímu řízení, ale na rozdíl od něj je lze použít v případě veřejných a dotovaných zadavatelů pouze v zákonem stanovených případech(sektorový zadavatel může jednací řízení s uveřejněním aplikovat v podstatě kdykoliv) a zadavateli umožňuje s uchazeči jednat o jejich nabídkách. Podobně jako užší řízení umožňuje diskreci zadavatele, který může omezit počet uchazečů postupujících do dalšího kola řízení.+  - **Jednací řízení s uveřejněním- 50%**; jedná se o řízení, které je ve své podstatě podobné užšímu řízení, ale na rozdíl od něj je lze použít v případě veřejných a dotovaných zadavatelů pouze v zákonem stanovených případech(sektorový zadavatel může jednací řízení s uveřejněním aplikovat v podstatě kdykoliv) a zadavateli umožňuje s uchazeči jednat o jejich nabídkách. Podobně jako užší řízení umožňuje diskreci zadavatele, který může omezit počet uchazečů postupujících do dalšího kola řízení. Podobně jako v případě užšího řízení může i v případě jednacího řízení s uveřejněním sektorový zadavatel omezit počet účastníků losem
   - **Jednací řízení bez uveřejnění - 0%**; tento typ řízení umožňuje zadavateli za podmínek stanovených ZVZ obrátit se na konkrétní uchazeče (často pouze na 1 uchazeče) s výzvou k jednání. Z tohoto důvodu jde o řízení nejméně transparentní,​ které, i přes snahu ZVZ vytvářet zákonné limity pro jeho aplikaci, vytváří silný prostor pro korupční jednání (kdy existuje motivace uchazeče nabídnout velmi nízkou cenu např. v otevřeném řízení a následně získat významně vyšší zakázky v navazujících jednacích řízeních bez uveřejnění,​ jakož i další formy morálního hazardu - viz kauza [[co_tindex_nepostihne|Lesy ČR]]) v příkladech špatné praxe. ​   - **Jednací řízení bez uveřejnění - 0%**; tento typ řízení umožňuje zadavateli za podmínek stanovených ZVZ obrátit se na konkrétní uchazeče (často pouze na 1 uchazeče) s výzvou k jednání. Z tohoto důvodu jde o řízení nejméně transparentní,​ které, i přes snahu ZVZ vytvářet zákonné limity pro jeho aplikaci, vytváří silný prostor pro korupční jednání (kdy existuje motivace uchazeče nabídnout velmi nízkou cenu např. v otevřeném řízení a následně získat významně vyšší zakázky v navazujících jednacích řízeních bez uveřejnění,​ jakož i další formy morálního hazardu - viz kauza [[co_tindex_nepostihne|Lesy ČR]]) v příkladech špatné praxe. ​
   - **Soutěžní dialog - 25%**; soutěžní dialog je v zásadě obdobou jednacího řízení s uveřejněním s tím, že jeho aplikace není zákonem omezena a že na rozdíl od jednacího řízení s uveřejněním umožňuje projednávat s uchazeči všechny aspekty nabídky. Zadavateli je navíc umožněno udílet uchazečů ceny a jiné platby spojené s účastí v soutěžním dialogu, což je sice vedeno chvályhodnou myšlenkou učinit ze soutěžního dialogu určitou formu podpory aplikovaného výzkumu (tj. vytváření návrhu řešení přesně "na míru" zadavateli),​ nicméně zároveň dává zadavateli poměrně široké oprávnění ohodnotit finančně v podstatě kohokoliv z uchazečů chce. To v kombinaci s diskrecí při zužování počtu uchazečů, kteří chtějí do soutěžního dialogu vstoupit, činí tento typ řízení relativně málo transparentním.   - **Soutěžní dialog - 25%**; soutěžní dialog je v zásadě obdobou jednacího řízení s uveřejněním s tím, že jeho aplikace není zákonem omezena a že na rozdíl od jednacího řízení s uveřejněním umožňuje projednávat s uchazeči všechny aspekty nabídky. Zadavateli je navíc umožněno udílet uchazečů ceny a jiné platby spojené s účastí v soutěžním dialogu, což je sice vedeno chvályhodnou myšlenkou učinit ze soutěžního dialogu určitou formu podpory aplikovaného výzkumu (tj. vytváření návrhu řešení přesně "na míru" zadavateli),​ nicméně zároveň dává zadavateli poměrně široké oprávnění ohodnotit finančně v podstatě kohokoliv z uchazečů chce. To v kombinaci s diskrecí při zužování počtu uchazečů, kteří chtějí do soutěžního dialogu vstoupit, činí tento typ řízení relativně málo transparentním.
  • pouzita_rizeni.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)