Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sk:dobra_praxe_a_literatura [2019/11/17 19:44]
Matej Hruska vytvořeno
sk:dobra_praxe_a_literatura [2019/11/30 23:26] (aktuální)
Matej Hruska
Řádek 1: Řádek 1:
-FIXME **Tato stránka ještě není plně přeložena. Pomozte s dokončením překladu.**\\ //​(odstraňte tento odstavec, jakmile je překlad dokončen)//​+====== Vybraná použitá literatúra a príručky dobrej praxe======
  
-====== Vybraná použitá literatura a manuály dobré praxe ====== +Nasledujúce ​dokumenty ​popisujú dobrú prax vo verejnom obstarávaníteda "pravidlá ​slušného ​správania", podľa ktorých ​by mal zadávateľ ideálne postupovaťTieto dokumenty ​sú východiskovým bodom pre ukazovatele ​zIndexu. ​Pre doplňujúce ​analýzy ​verejného obstarávania odporúčame sledovať tiež [[https://​blog.datlab.eu/​|blog ​zIndex]].
-Následující ​dokumenty ​popisují dobrou praxi ve veřejných zakázkáchtedy "pravidla ​slušného ​chování" ​podle kterých ​by měl zadavatel ideálně postupovatTyto dokumenty ​jsou výchozím bodem pro konstrukci ukazatelů ​zIndexu. ​Pro doplňující ​analýzy ​zadávání veřejných zakázek doporučujeme sledovat také náš [[https://​blog.datlab.eu/​|blog]].+
  
-===== České ​zdroje =====+===== Zahraničné ​zdroje =====
  
-==== Vláda ​další úřady ​==== +==== Vlády ​ďalšie úrady ​==== 
-  *Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím +  *Európska komisia (2008): [[http://ec.europa.eu/internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|European Code of Best Practices Facilitating Access by SME’s to Public Procurement Contracts]] 
-  *Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách +  *Európska komisia (2008):[[ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/​ict/​docs/​pcp/​pcp-final-ramboll-report-js2_en.pdf|Opportunities for public sector technology procurement (EN)]]- Verejné zákazky v IT 
-  *Zákon č134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek +  *Európska komisia & PWC (2013):[[http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/​anti-fraud-policy/​research-and-studies/​identifying_reducing_corruption_in_public_procurement_en.pdf|Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU]] 
-  *[[http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/​Metodiky-stanoviska/​Metodicke-pokyny|Metodické pokyny Ministerstva pro místní rozvoj]] +  *Európska komisia, Komisia pre koordináciu fondov COCOF (2007):[[http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/​guidelines/​financial_correction/​correction_2007_cs.pdf|Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky]] 
-  *[[https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html|Web ÚOHS]] +  *OGC, vláda Veľkej Británie (2011):[[http://www.ogc.gov.uk ​/procurement_documents_best_practice_guidance_.asp|Knižnica best practice (EN)]] 
-  *[[http://www.cka.cc/pravni_predpisy/profesni_predpisy/organizacni-jednaci-a-volebni-rad-cka/soutezni_CKA_2012.pdf|Soutěžní řád České komory architektů]] - dobrá praxe ve stavebnictví ​ +  *Európska komisia, [[https://joinup.ec.europa.eu/​community/​open_standards_ict/​og_page/​best-practices-library|Knižnica dobrej praxe IT zákazkách (EN)]]
-  *[[https://www.mmr.cz/getmedia/0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?ext=.pdf|Ministerstvo pro místní rozvoj: Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek ​ČR za rok 2018]] +
  
-==== Neziskové organizace ==== 
-   ​*Oživení (2011):​[[http://​www.bezkorupce.cz/​wp-content/​uploads/​2011/​06/​Transparentnost_final1.pdf|Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR]] 
-  *Pavel, J. (2008) in  Transparency International – ČR:​[[http://​www.transparency.cz/​pdf/​vzdelavani_skripta2008.pdf|Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě]] 
-  *Pavel, J. (2010): Ekonomické aspekty veřejných zakázek, prezentace - Transparency International 
-  *Transparency international CZ (2005):​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_studie_text.pdf| Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost?​]] 
-  *Transparency international CZ (2007):​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_paktyintegrity01.pdf|Pakty integrity. Protikorupční nástroj Transparency International v oblasti veřejných zakázek]] 
-   ​*zIndex (2011):​[[http://​zindex.cz/​data/​2011-01-25-TZ_projektu_zIndex.doc|Z ministerstev za poslední čtyři roky odteklo 276 miliard neprůhledně,​ Tisková zpráva]] 
  
-===== Zahraniční zdroje ===== +==== Mimovládne ​medzinárodné organizácie ​====
- +
-==== Vlády ​další úřady ==== +
-  *Evropská komise (2008): [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|European Code of Best Practices Facilitating Access by SME’s to Public Procurement Contracts]] +
-  *Evropská komise (2008):​[[ftp://​ftp.cordis.europa.eu/​pub/​fp7/​ict/​docs/​pcp/​pcp-final-ramboll-report-js2_en.pdf|Opportunities for public sector technology procurement (EN)]]- Veřejné zakázky v IT +
-  *Evropská komise & PWC (2013):​[[http://​ec.europa.eu/​anti_fraud/​documents/​anti-fraud-policy/​research-and-studies/​identifying_reducing_corruption_in_public_procurement_en.pdf|Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU]].  +
-  *Evropská komise, Komise pro ko-ordinaci fondů COCOF (2007):​[[http://​ec.europa.eu/​regional_policy/​sources/​docoffic/​official/​guidelines/​financial_correction/​correction_2007_cs.pdf|Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky]].  +
-  *OGC, vláda Spojeného království (2011):​[[http://​www.ogc.gov.uk /​procurement_documents_best_practice_guidance_.asp|Knihovna doporučení dobré praxe (EN)]] +
-  *Evropská komise, [[https://​joinup.ec.europa.eu/​community/​open_standards_ict/​og_page/​best-practices-library|Knihovna dobré praxe v IT zakázkách (EN)]] +
- +
- +
-==== Nevládní a mezinárodní organizace ​====+
   *[[http://​www.unpcdc.org/​media/​13630/​recomm%20of%20council%20on%20enhanc%20integr%20in%20pp.pdf|OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement (EN)]], OECD (2008)   *[[http://​www.unpcdc.org/​media/​13630/​recomm%20of%20council%20on%20enhanc%20integr%20in%20pp.pdf|OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement (EN)]], OECD (2008)
   *[[http://​www.oecd.org/​gov/​ethics/​48994520.pdf|OECD Principles for Integrity in Public Procurement]],​ OECD (2009)   *[[http://​www.oecd.org/​gov/​ethics/​48994520.pdf|OECD Principles for Integrity in Public Procurement]],​ OECD (2009)
Řádek 49: Řádek 29:
   *Chvalkovská,​ J., Skuhrovec, J. (2010). Measuring transparency in public spending: Case of Czech Public e-Procurement Information System. IES Working Paper 11/2010   *Chvalkovská,​ J., Skuhrovec, J. (2010). Measuring transparency in public spending: Case of Czech Public e-Procurement Information System. IES Working Paper 11/2010
   *Soudek, J., Skuhrovec, J. (2013). Public Procurement of Homogeneous Goods: the Czech Republic Case Study. IES Working Paper 05/2013   *Soudek, J., Skuhrovec, J. (2013). Public Procurement of Homogeneous Goods: the Czech Republic Case Study. IES Working Paper 05/2013
 +
 +===== České zdroje =====
 +
 +==== Vláda a ďalšie úrady ====
 +  *Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 +  *Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 +  *Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 +  *[[http://​www.portal-vz.cz/​cs/​Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/​Metodiky-stanoviska/​Metodicke-pokyny|Metodické pokyny Ministerstva pro místní rozvoj]]
 +  *[[https://​www.uohs.cz/​cs/​uvodni-stranka.html|Web ÚOHS]]
 +  *[[http://​www.cka.cc/​pravni_predpisy/​profesni_predpisy/​organizacni-jednaci-a-volebni-rad-cka/​soutezni_CKA_2012.pdf|Soutěžní řád České komory architektů]] - dobrá praxe ve stavebnictví ​
 +  *[[https://​www.mmr.cz/​getmedia/​0b48663f-8876-4e5f-af24-e8a972ea5546/​Vyrocni-zprava-o-VZ-za-rok-2018.pdf.aspx?​ext=.pdf|Ministerstvo pro místní rozvoj: Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR za rok 2018]] ​
 +
 +==== Neziskové organizácie====
 +   ​*Oživení (2011):​[[http://​www.bezkorupce.cz/​wp-content/​uploads/​2011/​06/​Transparentnost_final1.pdf|Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR]]
 +  *Pavel, J. (2008) in  Transparency International – ČR:​[[http://​www.transparency.cz/​pdf/​vzdelavani_skripta2008.pdf|Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě]]
 +  *Pavel, J. (2010): Ekonomické aspekty veřejných zakázek, prezentace - Transparency International
 +  *Transparency international CZ (2005):​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_studie_text.pdf| Veřejné zakázky v České republice: Korupce nebo transparentnost?​]]
 +  *Transparency international CZ (2007):​[[http://​www.transparency.cz/​doc/​vz_paktyintegrity01.pdf|Pakty integrity. Protikorupční nástroj Transparency International v oblasti veřejných zakázek]]
 +   ​*zIndex (2011):​[[http://​zindex.cz/​data/​2011-01-25-TZ_projektu_zIndex.doc|Z ministerstev za poslední čtyři roky odteklo 276 miliard neprůhledně,​ Tisková zpráva]]
  
  
-===== Související ​zdroje ===== +===== Súvisiace ​zdroje ===== 
-Zdroje ​okrajově se týkající tématiky zakázek+Zdroje ​okrajovo sa týkajúce témy zákaziek
  
 [[http://​www.oecd.org/​dac/​governance-development/​IFFweb.pdf|Measuring OECD Responses to Illicit Financial Flows]] - dokument OECD (2013) zaměřený na problematiku daňových rájů a netransparentních vlastnických struktur [[http://​www.oecd.org/​dac/​governance-development/​IFFweb.pdf|Measuring OECD Responses to Illicit Financial Flows]] - dokument OECD (2013) zaměřený na problematiku daňových rájů a netransparentních vlastnických struktur
  • sk/dobra_praxe_a_literatura.txt
  • Poslední úprava: 2019/11/30 23:26
  • autor: Matej Hruska