Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sk:faq [2019/12/03 22:52]
Matej Hruska
sk:faq [2019/12/03 22:52] (aktuální)
Matej Hruska
Řádek 3: Řádek 3:
  
   - **(obecne) Postupovali sme podľa zákona, nemožno nás preto hodnotiť negatívne. ** Ide o nedorozumenie o tom, aký je význam dobrej praxe, ktorú hodnotíme a ktorá vždy ide nad rámec zákona. Napríklad nadmerné využívanie priameho rokovacieho konania alebo viacnásobné zmeny v jednej zákazke nie sú protizákonné,​ znižujú však transparentnosť a hospodárnosť zadávacieho procesu. Autori hodnotenia rozhodne nenaznačujú,​ že sa v PRK nemá zadávať vôbec alebo že sa podmienky zákazky v prípade potreby nemajú meniť. Samozrejme chápeme, že nastávajú situácie, kedy je nutné použiť výnimočný postup - typicky potreba dodatočných prác plynúca zo skutočne nepredvídateľných okolností. Takéto postupy sú v poriadku. Naša metodika však zvýhodňuje zadávateľa,​ ktorí tieto postupy používajú menej často.   - **(obecne) Postupovali sme podľa zákona, nemožno nás preto hodnotiť negatívne. ** Ide o nedorozumenie o tom, aký je význam dobrej praxe, ktorú hodnotíme a ktorá vždy ide nad rámec zákona. Napríklad nadmerné využívanie priameho rokovacieho konania alebo viacnásobné zmeny v jednej zákazke nie sú protizákonné,​ znižujú však transparentnosť a hospodárnosť zadávacieho procesu. Autori hodnotenia rozhodne nenaznačujú,​ že sa v PRK nemá zadávať vôbec alebo že sa podmienky zákazky v prípade potreby nemajú meniť. Samozrejme chápeme, že nastávajú situácie, kedy je nutné použiť výnimočný postup - typicky potreba dodatočných prác plynúca zo skutočne nepredvídateľných okolností. Takéto postupy sú v poriadku. Naša metodika však zvýhodňuje zadávateľa,​ ktorí tieto postupy používajú menej často.
-  - **Nedá sa zistiť, podľa akej metodiky a z akých dát hodnotenie vychádza. ** Metodika je podrobne popísaná na tejto wiki, vychádzame z dát Vestníku verejného obstarávania a ďalších zdrojov k zákazkám za obdobie troch rokov. Ďalšie informácie sú dostupné tu: [[štart # metodika_hodnoceni | metodika]], [[zindex_data | dáta]].+  - **Nedá sa zistiť, podľa akej metodiky a z akých dát hodnotenie vychádza. ** Metodika je podrobne popísaná na tejto wiki, vychádzame z dát Vestníku verejného obstarávania a ďalších zdrojov k zákazkám za obdobie troch rokov. Ďalšie informácie sú dostupné tu: [[štart # metodika_hodnoceni | metodika]].
   - ** Ako sú vyberané hodnotené zákazky? ** Väčšina ukazovateľov pracuje so všetkými "​vysúťaženými"​ zákazkami v režime zákona v danom období, teda so všetkými zadanými verejnými zákazkami, pri ktorých bolo uverejnené oznámenie o zadaní zákazky. Výnimku tvorí ukazovateľ [[Konzistentné konanie]] zameraný na zákazky vypísané do Vestníku (teda napr. nie priame rokovacie konania, pri ktorých zadávateľ nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania).   - ** Ako sú vyberané hodnotené zákazky? ** Väčšina ukazovateľov pracuje so všetkými "​vysúťaženými"​ zákazkami v režime zákona v danom období, teda so všetkými zadanými verejnými zákazkami, pri ktorých bolo uverejnené oznámenie o zadaní zákazky. Výnimku tvorí ukazovateľ [[Konzistentné konanie]] zameraný na zákazky vypísané do Vestníku (teda napr. nie priame rokovacie konania, pri ktorých zadávateľ nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania).
   - ** Zadávateľ nemôže ovplyvniť počet ponúk, a teda ani hodnotenie. ** Zadávateľ môže ovplyvniť počet uchádzačov viacerými postupmi. Napríklad korektným uverejňovaním,​ dlhšími lehotami, menej obmedzujúcimi kvalifikačnými predpokladmi,​ jednoznačnými a zmysluplnými hodnotiacimi kritériami. Všeobecnejšie aj správnou špecifikáciou zákazky nadväzujúcou na prieskum trhu. Manuály dobrej praxe považujú reálnu konkurenciu za základný prvok transparentného zadávanie a jednoznačne zadávateľa motivujú ku krokom, ktoré zvyšujú konkurenciu medzi dodávateľmi.   - ** Zadávateľ nemôže ovplyvniť počet ponúk, a teda ani hodnotenie. ** Zadávateľ môže ovplyvniť počet uchádzačov viacerými postupmi. Napríklad korektným uverejňovaním,​ dlhšími lehotami, menej obmedzujúcimi kvalifikačnými predpokladmi,​ jednoznačnými a zmysluplnými hodnotiacimi kritériami. Všeobecnejšie aj správnou špecifikáciou zákazky nadväzujúcou na prieskum trhu. Manuály dobrej praxe považujú reálnu konkurenciu za základný prvok transparentného zadávanie a jednoznačne zadávateľa motivujú ku krokom, ktoré zvyšujú konkurenciu medzi dodávateľmi.
  • sk/faq.txt
  • Poslední úprava: 2019/12/03 22:52
  • autor: Matej Hruska