Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sk:faq [2019/12/03 22:52]
Matej Hruska
sk:faq [2020/01/08 14:42] (aktuální)
Tomáš Ducháček
Řádek 4: Řádek 4:
   - **(obecne) Postupovali sme podľa zákona, nemožno nás preto hodnotiť negatívne. ** Ide o nedorozumenie o tom, aký je význam dobrej praxe, ktorú hodnotíme a ktorá vždy ide nad rámec zákona. Napríklad nadmerné využívanie priameho rokovacieho konania alebo viacnásobné zmeny v jednej zákazke nie sú protizákonné,​ znižujú však transparentnosť a hospodárnosť zadávacieho procesu. Autori hodnotenia rozhodne nenaznačujú,​ že sa v PRK nemá zadávať vôbec alebo že sa podmienky zákazky v prípade potreby nemajú meniť. Samozrejme chápeme, že nastávajú situácie, kedy je nutné použiť výnimočný postup - typicky potreba dodatočných prác plynúca zo skutočne nepredvídateľných okolností. Takéto postupy sú v poriadku. Naša metodika však zvýhodňuje zadávateľa,​ ktorí tieto postupy používajú menej často.   - **(obecne) Postupovali sme podľa zákona, nemožno nás preto hodnotiť negatívne. ** Ide o nedorozumenie o tom, aký je význam dobrej praxe, ktorú hodnotíme a ktorá vždy ide nad rámec zákona. Napríklad nadmerné využívanie priameho rokovacieho konania alebo viacnásobné zmeny v jednej zákazke nie sú protizákonné,​ znižujú však transparentnosť a hospodárnosť zadávacieho procesu. Autori hodnotenia rozhodne nenaznačujú,​ že sa v PRK nemá zadávať vôbec alebo že sa podmienky zákazky v prípade potreby nemajú meniť. Samozrejme chápeme, že nastávajú situácie, kedy je nutné použiť výnimočný postup - typicky potreba dodatočných prác plynúca zo skutočne nepredvídateľných okolností. Takéto postupy sú v poriadku. Naša metodika však zvýhodňuje zadávateľa,​ ktorí tieto postupy používajú menej často.
   - **Nedá sa zistiť, podľa akej metodiky a z akých dát hodnotenie vychádza. ** Metodika je podrobne popísaná na tejto wiki, vychádzame z dát Vestníku verejného obstarávania a ďalších zdrojov k zákazkám za obdobie troch rokov. Ďalšie informácie sú dostupné tu: [[štart # metodika_hodnoceni | metodika]].   - **Nedá sa zistiť, podľa akej metodiky a z akých dát hodnotenie vychádza. ** Metodika je podrobne popísaná na tejto wiki, vychádzame z dát Vestníku verejného obstarávania a ďalších zdrojov k zákazkám za obdobie troch rokov. Ďalšie informácie sú dostupné tu: [[štart # metodika_hodnoceni | metodika]].
-  - ** Ako sú vyberané hodnotené zákazky? ** Väčšina ukazovateľov pracuje so všetkými "​vysúťaženými"​ zákazkami v režime zákona v danom období, teda so všetkými zadanými verejnými zákazkami, pri ktorých bolo uverejnené oznámenie o zadaní zákazky. Výnimku tvorí ukazovateľ [[Konzistentné konanie]] zameraný na zákazky vypísané do Vestníku (teda napr. nie priame rokovacie konania, pri ktorých zadávateľ nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania).+  - ** Ako sú vyberané hodnotené zákazky? ** Väčšina ukazovateľov pracuje so všetkými "​vysúťaženými"​ zákazkami v režime zákona v danom období, teda so všetkými zadanými verejnými zákazkami, pri ktorých bolo uverejnené oznámenie o zadaní zákazky. Výnimku tvorí ukazovateľ [[sk:​konzistentni_jednani|Konzistentné konanie]] zameraný na zákazky vypísané do Vestníku (teda napr. nie priame rokovacie konania, pri ktorých zadávateľ nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania).
   - ** Zadávateľ nemôže ovplyvniť počet ponúk, a teda ani hodnotenie. ** Zadávateľ môže ovplyvniť počet uchádzačov viacerými postupmi. Napríklad korektným uverejňovaním,​ dlhšími lehotami, menej obmedzujúcimi kvalifikačnými predpokladmi,​ jednoznačnými a zmysluplnými hodnotiacimi kritériami. Všeobecnejšie aj správnou špecifikáciou zákazky nadväzujúcou na prieskum trhu. Manuály dobrej praxe považujú reálnu konkurenciu za základný prvok transparentného zadávanie a jednoznačne zadávateľa motivujú ku krokom, ktoré zvyšujú konkurenciu medzi dodávateľmi.   - ** Zadávateľ nemôže ovplyvniť počet ponúk, a teda ani hodnotenie. ** Zadávateľ môže ovplyvniť počet uchádzačov viacerými postupmi. Napríklad korektným uverejňovaním,​ dlhšími lehotami, menej obmedzujúcimi kvalifikačnými predpokladmi,​ jednoznačnými a zmysluplnými hodnotiacimi kritériami. Všeobecnejšie aj správnou špecifikáciou zákazky nadväzujúcou na prieskum trhu. Manuály dobrej praxe považujú reálnu konkurenciu za základný prvok transparentného zadávanie a jednoznačne zadávateľa motivujú ku krokom, ktoré zvyšujú konkurenciu medzi dodávateľmi.
-  - ** Prečo nemáme 100 %? ** Pri niektorých ukazovateľoch (napr. [[Počet ponúk]], [[Nástroje podporujúce súťaž]] je z definície takmer nemožné získať hodnotenie 100 %, nižší výsledok je teda úplne prirodzený. Zmyslom ukazovateľov je poskytnúť objektívne porovnanie navzájom medzi obstarávateľmi,​ teda viac ako absolútnu hodnotu ukazovateľa má zmysel porovnávať výsledok s inými obstarávateľmi.+  - ** Prečo nemáme 100 %? ** Pri niektorých ukazovateľoch (napr. [[sk:​pocet_nabidek|Počet ponúk]], [[sk:​nastroje_podporujici_soutez|Nástroje podporujúce súťaž]] je z definície takmer nemožné získať hodnotenie 100 %, nižší výsledok je teda úplne prirodzený. Zmyslom ukazovateľov je poskytnúť objektívne porovnanie navzájom medzi obstarávateľmi,​ teda viac ako absolútnu hodnotu ukazovateľa má zmysel porovnávať výsledok s inými obstarávateľmi.
   - ** Ako sa vyberajú hodnotené úrady/​inštitúcie?​ ** Hodnotíme v danej kategórii všetky úrady/​inštitúcie,​ ktoré zadali aspoň minimálny počet verejných zákaziek v režime zákona. To preto, aby pri všetkých hodnotených mali štatistické výsledky aspoň základnú výpovednú hodnotu - platí, že čím viac zákaziek, tým je zIndex presnejší. ​   - ** Ako sa vyberajú hodnotené úrady/​inštitúcie?​ ** Hodnotíme v danej kategórii všetky úrady/​inštitúcie,​ ktoré zadali aspoň minimálny počet verejných zákaziek v režime zákona. To preto, aby pri všetkých hodnotených mali štatistické výsledky aspoň základnú výpovednú hodnotu - platí, že čím viac zákaziek, tým je zIndex presnejší. ​
   -  **Koľkí v rebríčku sme skončili? ** Pri predbežných výsledkoch neposkytujeme informáciu o poradí. To sa môže meniť v závislosti na chybách opravených zadávateľom a metodických úpravách. Zadávateľ si však môže urobiť predstavu o výsledkoch cez porovnanie s priemernými hodnotami, zobrazenými aj u predbežných výsledkov.   -  **Koľkí v rebríčku sme skončili? ** Pri predbežných výsledkoch neposkytujeme informáciu o poradí. To sa môže meniť v závislosti na chybách opravených zadávateľom a metodických úpravách. Zadávateľ si však môže urobiť predstavu o výsledkoch cez porovnanie s priemernými hodnotami, zobrazenými aj u predbežných výsledkov.
  • sk/faq.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/08 14:42
  • autor: Tomáš Ducháček