Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sk:klasifikace_zadavatelu [2019/12/01 00:13] (aktuální)
Matej Hruska vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +FIXME **Tato stránka ještě není plně přeložena. Pomozte s dokončením překladu.**\\ //​(odstraňte tento odstavec, jakmile je překlad dokončen)//​
  
 +======Klasifikace zadavatelů======
 +Zadavatele dělíme do několika skupin, v závislosti na kategoriích Českého statistického úřadu: primární je **právní forma** (viz [[http://​apl.czso.cz/​iSMS/​cisdet.jsp?​kodcis=56|číselník ČSÚ pro právní formu]]) sekudnární pak **instituciální sektor** (viz [[http://​apl.czso.cz/​iSMS/​cisdet.jsp?​kodcis=5565|číselník ČSÚ pro sektor]]). Kategorie jsou následující:​
 +
 +
 +^ Název ^ Příklad subjektu ^ Právní forma ^ Institucionální sektor ^
 +| Obce | Plzeň, Dobruška, Svazek obcí údolí Desné | Obec nebo městská část hlavního města Prahy, Svazek obcí |  *  |
 +| Kraje | Karlovarský kraj | Kraj |  *  |
 +| Zdravotní pojišťovny ​ | VZP | Zdravotní pojišťovna |  *  |
 +| Příspěvkové organizace | Czechinvest,​ Národní Muzeum, Knihovna, ŘSD, Národní parky | Příspěvková organizace | * (mimo Nefinanční podniky veřejné) ​ |
 +| Státní správa | Ministerstva,​ Fondy,​Policie,​Hasiči,​Úřady práce | * (mimo Vysoká škola a Veřejná výzkumná instituce, Příspěvková organizace | Ústřední vládní instituce, Ústřední banka |
 +| Vysoké školy a výzkumné instituce | Univerzita Karlova, Fyzikální ústav AV ČR | Vysoká škola a Veřejná výzkumná instituce | Ústřední vládní instituce |
 +| Veřejné podniky | Nemocnice, ČEZ, ČD, ČT, Dopravní podniky,.. |  *  | Nefinanční podniky veřejné |
 +| Soukromé podniky | RWE, Veolia, Sokolovská uhelná |  *  | Nefinanční podniky soukromé národní, Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou |
 +| Fyzické osoby |  Marie Hegerová (11098279) ​ | Fyzické osoby, Samostatně hospodařící rolník, Zemědělský podnikatel | * |
 +| Jiné |  ?  |  nepřiřazeno ​ |  nepřiřazeno ​ |
 +
 +
 + 
  • sk/klasifikace_zadavatelu.txt
  • Poslední úprava: 2019/12/01 00:13
  • autor: Matej Hruska