Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sk:konzistentni_jednani [2019/11/30 23:14]
Matej Hruska vytvořeno
sk:konzistentni_jednani [2019/12/19 11:01] (aktuální)
Matej Hruska
Řádek 16: Řádek 16:
 Avšak ak obstarávateľ v špecifikáciách urobí zásadnú chybu, je nutné ju opraviť (a primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk). Ukazovateľ preto zadávateľa významne penalizuje až pri vyššom počte opráv. Avšak ak obstarávateľ v špecifikáciách urobí zásadnú chybu, je nutné ju opraviť (a primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk). Ukazovateľ preto zadávateľa významne penalizuje až pri vyššom počte opráv.
  
-Najmä pre malé a stredné podniky (MSP) je kľúčové mať dostatok času na prípravu ponuky ([[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kódex dobrej praxe pre uľahčenie prístupu MSP do VZ] ]), čo môže je výrazne sťažené, ak zadávateľ robí opravy v zadaní zákazky a nepredĺži dostatočne lehotu na predloženie ponúk. Takéto správanie môže viesť aj k situácii, kedy uchádzači už prestanú mať o zákazku záujem.+Najmä pre malé a stredné podniky (MSP) je kľúčové mať dostatok času na prípravu ponuky ([[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​publicprocurement/​docs/​sme_code_of_best_practices_en.pdf|Kódex dobrej praxe pre uľahčenie prístupu MSP do VZ]]), čo môže je výrazne sťažené, ak zadávateľ robí opravy v zadaní zákazky a nepredĺži dostatočne lehotu na predloženie ponúk. Takéto správanie môže viesť aj k situácii, kedy uchádzači už prestanú mať o zákazku záujem.
  
 ===== Ako hodnotíme? ===== ===== Ako hodnotíme? =====
  • sk/konzistentni_jednani.txt
  • Poslední úprava: 2019/12/19 11:01
  • autor: Matej Hruska