Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sk:nastroje_podporujici_soutez [2020/01/29 10:47]
Matej Hruska
sk:nastroje_podporujici_soutez [2020/01/29 15:09] (aktuální)
Matej Hruska
Řádek 31: Řádek 31:
    - Podiel počtu zákaziek hodnotených kritériami kvality plnenia k počtu zákaziek.    - Podiel počtu zákaziek hodnotených kritériami kvality plnenia k počtu zákaziek.
    - Podiel počtu "​inovatívnych konaní"​ k počtu zákaziek.    - Podiel počtu "​inovatívnych konaní"​ k počtu zákaziek.
-   - Podiel počtu zákaziek s nadštandardne dlhou lehotou pre podávanie ponúk (27 pre podlimitné zákazky a 37 pre nadlimitné) k celkovému počtu zákaziek. V tomto komponente hodnotíme iba otvorené konania ​a zjednodušené podlimitné ​konania.+   - Podiel počtu zákaziek s nadštandardne dlhou lehotou pre podávanie ponúk (27 pre podlimitné zákazky a 37 pre nadlimitné) k celkovému počtu zákaziek. V tomto komponente hodnotíme iba otvorené konania konania.
  
 Keďže pri všetkých hodnotených nástrojoch rozhodne nie je zmysluplné požadovať ich využívanie v úplne všetkých obstarávaniach,​ dostane plné hodnotenie subjekt, ktorý dosahuje podiel vyšší ako 20 % pre každú zo zložiek. Tj. podiely všetkých zložiek sa sčítajú, súčasne ale žiadna zo zložiek nemôže do celkového ukazovateľa prispieť číslom väčším ako 1/5 (zadávateľ,​ ktorý všetky zákazky delil na časti, ale nepredlžoval lehoty, nevyužíval e-aukcie, súťažil len cenou a nevyužil jediný "​inovatívny postup"​ má teda ukazovateľ rovný 1/5). Keďže pri všetkých hodnotených nástrojoch rozhodne nie je zmysluplné požadovať ich využívanie v úplne všetkých obstarávaniach,​ dostane plné hodnotenie subjekt, ktorý dosahuje podiel vyšší ako 20 % pre každú zo zložiek. Tj. podiely všetkých zložiek sa sčítajú, súčasne ale žiadna zo zložiek nemôže do celkového ukazovateľa prispieť číslom väčším ako 1/5 (zadávateľ,​ ktorý všetky zákazky delil na časti, ale nepredlžoval lehoty, nevyužíval e-aukcie, súťažil len cenou a nevyužil jediný "​inovatívny postup"​ má teda ukazovateľ rovný 1/5).
Řádek 41: Řádek 41:
 \frac{počet\:​necenových\:​súťaží}{počet\:​zákaziek}+\\ \frac{počet\:​necenových\:​súťaží}{počet\:​zákaziek}+\\
 \frac{\:​2\times\:​počet\:"​inovatívnych\:​postupov"​}{počet\:​zákaziek}+ \frac{\:​2\times\:​počet\:"​inovatívnych\:​postupov"​}{počet\:​zákaziek}+
-\frac{počet\:​predĺžených\:​lehôt}{počet\:​zákaziek\:​v\:​zjednodušenom\:​a\:​otvorenom\:​konaní}\Bigg)$$+\frac{počet\:​predĺžených\:​lehôt}{počet\:​zákaziek\:​v\:​otvorenom\:​konaní}\Bigg)$$
  
 ===== Koho ukazovateľ môže znevýhodňovať?​ ===== ===== Koho ukazovateľ môže znevýhodňovať?​ =====
  • sk/nastroje_podporujici_soutez.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/29 15:09
  • autor: Matej Hruska