Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sk:opravovani_chyb_v_datech [2019/12/01 00:13] (aktuální)
Matej Hruska vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +FIXME **Tato stránka ještě není plně přeložena. Pomozte s dokončením překladu.**\\ //​(odstraňte tento odstavec, jakmile je překlad dokončen)//​
  
 +====== Opravy chyb v datech ======
 +Data uvedená zadavateli ve [[https://​www.vestnikverejnychzakazek.cz|Věstníku veřejných zakázek]] mají obecně velmi vysokou chybovost. Ta může být částečně způsobena nedostatky v systému, část ale leží na straně zadavatelů samotných, kteří chybné údaje do systému zanášejí. Jedná se o drobnosti (chybná adresa, nefunkční email), ale i závažné prohřešky (neuvedení vysoutěžené ceny, vítězného dodavatele...). ​
 +
 +Za vážné nedostatky v udaných datech trestá zIndex dodavatele v ukazateli [[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]]. V případě nejasností je dodržována presumpce neviny, hodnocení je tedy zadavateli sníženo vždy raději méně než více.  ​
 +
 +Po udělení příslušných penalizací se však snažíme chyby v datech opravit, a získat tak maximálně vypovídající údaje. Tyto opravy jsou pracné, jedná se však pravděpodobně o jedinou cestu k získání spolehlivých statistických údajů o skutečném stavu veřejných zakázek v ČR. Při práci operativně kombinujeme různé statistické metody k vyhledávání možných chyb s ruční kontrolou těchto případů. ​
 +
 +====== Opravy IČO ======
 +Zakázky, u kterých existuje důvodné podezření na chybu v IČO, kontrolujeme manuálně a snažíme se dohledat nejpravděpodobnějšího zadavatele nebo dodavatele. Množství takových chyb ve Věstníku není malé a databáze přiřazující k zakázkám //​správné//​ subjekty patří mezi největší devizy projektu zIndex.cz. Jen s takovou databází je možné spolehlivě hodnotit zadavatele.
 +
 +U slovenských a jiných zahraničních firem není IČO dohledáváno. Jeho absence není přirozeně považována za chybu.
 +
 +
 +====== Opravy cen =====
 +viz [[Objem zakázek]].
  • sk/opravovani_chyb_v_datech.txt
  • Poslední úprava: 2019/12/01 00:13
  • autor: Matej Hruska