Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sk:pocet_nabidek [2019/12/16 12:11]
Matej Hruska
sk:pocet_nabidek [2020/01/20 12:57] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Ako hodnotíme?]
Řádek 27: Řádek 27:
 Súhrnný ukazovateľ počet ponúk pre daného zadávateľa je potom vyčíslený ako vážená suma ukazovateľov $k$ cez všetky zákazky jedného zadávateľa. Ako váha je pre každú zákazku použitá jej [[Objem_zakazek | vysúťažená hodnota]]. Tým sa kladie dôraz na väčšie zákazky. Táto suma je následne normovaná celkovou hodnotou zákaziek daného obstarávateľa. Z hodnotenia sú vyradené zákazky bez uvedeného počtu uchádzačov. Súhrnný ukazovateľ počet ponúk pre daného zadávateľa je potom vyčíslený ako vážená suma ukazovateľov $k$ cez všetky zákazky jedného zadávateľa. Ako váha je pre každú zákazku použitá jej [[Objem_zakazek | vysúťažená hodnota]]. Tým sa kladie dôraz na väčšie zákazky. Táto suma je následne normovaná celkovou hodnotou zákaziek daného obstarávateľa. Z hodnotenia sú vyradené zákazky bez uvedeného počtu uchádzačov.
  
-$$z_5 = \frac{\sum hodnota\:​zákazky*k}{celková\:hodnota\:​zákaziek}$$+$$z_5 = \frac{\sum ​\sqrt{hodnota\:​zákazky}*k}{súčet\sqrt{hodnot\:zákaziek}}$$
  
 Pri súťažiach na komoditnej burze (kde je počet ponúk často reálne obstarávateľovi nedostupný) počíta ukazovateľ s hodnotou 5 - na predmetných trhoch s energiami teda mierny nadpriemer. Pri súťažiach na komoditnej burze (kde je počet ponúk často reálne obstarávateľovi nedostupný) počíta ukazovateľ s hodnotou 5 - na predmetných trhoch s energiami teda mierny nadpriemer.
  • sk/pocet_nabidek.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/20 12:57
  • autor: Tomáš Ducháček