Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sk:pochybeni_dle_uohs [2020/01/19 15:06]
Jiří Skuhrovec
sk:pochybeni_dle_uohs [2020/01/19 15:08]
Jiří Skuhrovec
Řádek 12: Řádek 12:
 Ukazovateľ pre zákazku nadobúda hodnotu 1 v prípade, keď ÚVO zistil pochybenia, a 0 v prípade, keď ÚVO pochybenia nezistil. Výpočet kritériá za všetky zákazky zadávateľa potom vyzerá nasledovne: Ukazovateľ pre zákazku nadobúda hodnotu 1 v prípade, keď ÚVO zistil pochybenia, a 0 v prípade, keď ÚVO pochybenia nezistil. Výpočet kritériá za všetky zákazky zadávateľa potom vyzerá nasledovne:
  
-$$z_7 = 1 - \Bigg(\frac{4 ​počet\:​pochybení}{počet\:​zákaziek\:​zadávateľa}\Bigg)$$+$$z_7 = 1 - \Bigg(\frac{4 ​\times ​počet\:​pochybení}{počet\:​zákaziek\:​zadávateľa}\Bigg)$$
  
 Počet pochybení je počet prípadov, pri ktorých ÚVO zistil pochybenia pri zadávaní zákazky časovo spadajúce do nami skúmaného obdobia. Počet zákaziek zadávateľa zodpovedá celkovému počtu zákaziek, ku ktorým obstarávateľ uverejnil vo Vestníku príslušný formulár. Pridanie odmocniny do vzorca zvyšuje efekt úspešných sťažností na ukazovateľ. Počet pochybení je počet prípadov, pri ktorých ÚVO zistil pochybenia pri zadávaní zákazky časovo spadajúce do nami skúmaného obdobia. Počet zákaziek zadávateľa zodpovedá celkovému počtu zákaziek, ku ktorým obstarávateľ uverejnil vo Vestníku príslušný formulár. Pridanie odmocniny do vzorca zvyšuje efekt úspešných sťažností na ukazovateľ.
  
  
  • sk/pochybeni_dle_uohs.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/19 15:08
  • autor: Jiří Skuhrovec