Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sk:podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2019/12/04 13:46]
Matej Hruska
sk:podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2020/01/29 11:33] (aktuální)
Matej Hruska
Řádek 40: Řádek 40:
    - Ide o zmluvu uzatvorenú pred hodnoteným obdobím. Pokiaľ ale zadávateľ súťaží každý rok zhruba rovnaký objem zákaziek, potom je práve objem historických zákaziek, ktoré sa v hodnotení objavia z predchádzajúcich rokov v ovplyvniteľných nákladoch, vynulovaný objemom súčasných zákaziek zasahujúcich do budúcich rokov. Znevýhodnený je zadávateľ,​ ktorý pred začiatkom hodnoteného obdobia vysúťažil atypicky veľký objem zákaziek s hodnotou nad 50 % ovplyvniteľných nákladov činnosti a ich plnenie takto vynulované nie je.    - Ide o zmluvu uzatvorenú pred hodnoteným obdobím. Pokiaľ ale zadávateľ súťaží každý rok zhruba rovnaký objem zákaziek, potom je práve objem historických zákaziek, ktoré sa v hodnotení objavia z predchádzajúcich rokov v ovplyvniteľných nákladoch, vynulovaný objemom súčasných zákaziek zasahujúcich do budúcich rokov. Znevýhodnený je zadávateľ,​ ktorý pred začiatkom hodnoteného obdobia vysúťažil atypicky veľký objem zákaziek s hodnotou nad 50 % ovplyvniteľných nákladov činnosti a ich plnenie takto vynulované nie je.
  
 +Ukazovateľ môže znevýhodňovať aj organizácie nakupujúce cez centrálnu obstarávaciu organizáciu. V týchto prípadoch sa centrálne nákupy prejavia v objeme zákaziek iba u centrálneho zadávateľa. U "​koncovej"​ organizácie sa prejavia iba v objeme nákladov. Zadávatelia,​ ktorí sa zúčastňujú centralizovaného obstarávania a sú tak znevýhodnení,​ majú možnosť túto informáciu uviesť vo svojom stanovisku k hodnoteniu.
  
 ===== Ako zlepšiť svoje hodnotenie? ===== ===== Ako zlepšiť svoje hodnotenie? =====
  • sk/podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech.1575463616.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/12/04 13:46
  • autor: Matej Hruska