Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sk:porovnatelnost [2019/11/30 21:59] (aktuální)
Matej Hruska vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Porovnateľnosť zadávateľov verejných zákaziek ======
 +Autori zIndexu sú si plne vedomí jeho obmedzenou výpovednou schopnosťou. Ani s najlepším štatistickým indikátorom sa nedajú navzájom porovnávať obec s 300 obyvateľmi a Ministerstvo vnútra. Preto je nevyhnuté mať pri každom použití zIndexu na pamäti nasledujúce:​
  
 +> //S pomocou zIndexu sa dajú porovnávať iba zadávatelia s podobnou **štruktúrou** a **veľkosťou** rozpočtu.//​
 +
 +Dajú sa teda medzi sebou porovnávať kraje, podobne veľké mestá či úrady. Porovnanie naprieč týmito kategóriami je však zavádzajúce a nie je zmyslom indexu. Toto významné obmedzenie jeho použiteľnosti je nutné na to, aby bolo zIndex vôbec možné vypočítať,​ a preventívne tak reaguje na časť kritiky indexu alebo jeho jednotlivých komponentov.
 +
 +
 +===== Porovnateľnosť jednotlivých zákaziek =====
 +Ešte väčšie problémy s porovnateľnosťou vznikajú pri výpočte takých komponentov indexu, ktoré sa zaoberajú jednotlivými zákazkami. Napríklad [[počet ponúk]] pri obstarávaní služieb mobilných operátorov nemôže ani pri najlepšej vôli konkurovať počtom ponúk pre dodávku kancelárskeho nábytku.
 +
 +Obdobné argumenty úspešne spochybňujú zmysel viacerých komponentov na úrovni jednotlivých zákaziek. Pri agregácii takých komponentov do celkového indexu hodnotiaceho //​zadávateľa//​ sa však problém do veľkej miery stráca. Keď predpokladáme podobnú štruktúru rozpočtu myslíme tým predovšetkým,​ že zadávatelia dopytujú tovary a služby v približne rovnakých proporciách na rovnakých trhoch. Ak je tomu tak, potom na takých trhoch získajú všetci podobné hodnotenia a bude to potom //​relatívna//​ úspešnosť každého obstarávateľa (v postupe v zhode s dobrou praxou) na každom z týchto trhov, ktorá určí jeho celkovú úspešnosť.
 +
 +// ** Príklad: ** Z dlhodobého pohľadu dve rovnako veľké mestá typicky obstarávajú podobné objemy mobilných služieb, kancelárskeho nábytku, informačných technológií atď. Takáto mestá sú s pomocou zIndexu dobre porovnateľné. S narastajúcimi rozdielmi vo veľkosti a štruktúre výdavkov výpovedná schopnosť indexu klesá.//
 +
 +===== Porovnávanie rozdielnych inštitúcií =====
 +Využitie indexu pre širšie porovnávanie,​ než pre aké je konštruovaný je v zásade možné - akýmkoľvek záverom už však musí byť prisudzovaná podstatne menšia váha. Inštitúcie,​ ktoré sa líšia veľkosťou alebo štruktúrou výdavkov môžu (ale nemusia) mať iné možnosti postupovať podľa dobrej praxe, a byť tak lepšie hodnotené. Pri porovnávaní takýchto inštitúcií je preto lepšie postupovať podľa ďalšieho bodu.
 +
 +
 +===== Jedinečné inštitúcie=====
 +Existuje veľa inštitúcií,​ ktoré sú svojou povahou jedinečné (Národná banka Slovenska, Najvyšší kontrolný úrad), a môžu sa ** štruktúrou ** svojich výdavkov významne líšiť od všetkých ostatných inštitúcií. Potom je odchýlka v indexe od inštitúcií s porovnateľným rozpočtom úplne prípustná. Aj v takom prípade je však legitímne pýtať sa, aké sú //dôvody// odchýlky, z akého dôvodu sa výdavky danej inštitúcie javia menej transparentné a prečo daná inštitúcia nemôže postupovať podľa dobrej praxe porovnateľne s ostatnými.
  • sk/porovnatelnost.txt
  • Poslední úprava: 2019/11/30 21:59
  • autor: Matej Hruska