Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
sk:start [2019/11/04 16:31]
Jiří Skuhrovec vytvořeno
sk:start [2020/01/31 10:46] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 1: Řádek 1:
-FIXME **Tato stránka ​ještě není plně přeloženaPomozte ​dokončením překladu.**\\ //​(odstraňte tento odstavecjakmile je překlad dokončen)//+====== Zindex – hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek na Slovensku ====== 
 +Zindex ​je nástroj na analýzu verejného obstarávania,​ ktoré prebieha v režime zákona o verejnom obstarávaníS využitím reálnych dát meria nakoľko transparentne a hospodárne postupoval konkrétny zadávateľ. Zindex porovnáva jednotlivých zadávateľov a dáva im spätnú väzbu - kde sa im darí a kde majú rezervy. Nízky Zindex neznamená korupciu ani porušenie zákona. Skôr vyjadruje, či verejný obstarávateľ postupuje v súlade ​[[dobra_praxe_a_literatura | dobrou praxou]], teda s odporúčaniami pre hospodárne obstarávanie podľa OECDEurópskej komisie ​či iných expertných organizácií.
  
-====== zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek ====== +Dobrá prax požaduje viac, ako je iba postup podľa ​zákona. ​Ten upravuje aj veľa výnimočných situáciípripúšťmnožstvo výnimiek ​- a vymedzuje preto zadávateľovi veľmi ​široké mantinelyDobrá prax opisujeako sa má zadávateľ typicky správať ​týchto mantineloch - a práve zhodu ňou Zindex meria.
-zIndex ​je nástroj na analýzu praxe zadávání veřejných zakázek v režimu ​zákona. ​S pomocí reálných dat měříjak konkrétní zadavatel postupoval transparentně,​ hospodárně ​zda mu nevznikala ekonomická rizika. zIndex hrubě porovnává jednotlivé zadavatele a poskytuje jim zpětnou vazbu kde se jim daří ​kde mají rezervy. Nízký zIndex neznamená korupci ani porušení zákonaSpíše měřízda zadavatel postupuje ​souladu ​[[dobra_praxe_a_literatura|dobrou praxí]], tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací+
  
-Dobrá praxe přitom požaduje více než jen postup podle zákonaTen totiž musí pamatovat ​na řadu nepříliš běžných situacípřipouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinelyDobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – právě shodu s ní zIndex měří.+Cieľom Zindexu je hodnotením rôznych oblastí obstarávania ukázať zadávateľom,​ čo konkrétne môžu zlepšiť - a u koho sa môžu inšpirovaťZindex je výstupom akademického výskumu na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity, je publikovaný združením Econlab z.s. v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu, ​na adrese [[http://​www.Zindex.sk | Zindex.sk]]. Ambíciou združenia je metodiku ďalej rozvíjať, pravidelne publikovať hodnotenie pre rôzne skupiny obstarávateľov (mestá, ministerstvá, štátne podniky ​...) vytvoriť tak konštruktívny tlak na kvalitnejšie verejné obstarávanie.
  
-Cílem zIndexu ​je především poukázat ​na úspěšné zadavatele. Hodnocením různých oblastí ukazuje zadavatelům,​ co konkrétně mohou zlepšit - a u koho se lze inspirovat. zIndex je výstupem akademického výzkumu na Fakultě sociálních ​věd UK, je publikován sdružením Econlab z.s., na adrese [[http://​www.zIndex.cz|zIndex.cz]]. Ambicí sdružení ​je metodiku dále rozvíjet, pravidelně publikovat hodnocení pro různé skupiny zadavatelů (města, ministerstva,​ státní podniky...) a vytvořit tak konstruktivní tlak na kvalitnější zadávání veřejných zakázek.+Zindex ​je vyhodnocovaný ​na zákazkách vypísaných ​trojročnom časovom obdobíVďaka tomu má dostatočnú vzorku zákaziekzároveň ​je ale hodnotené obdobie kratšie ako volebný cyklus
  
-zIndex je vyhodnocován na zakázkách vypsaných v tříletém časovém obdobíDíky tomu má dostatečný vzorek zakázekzároveň je ale hodnocené „okno“ kratší než volební cyklusS výsledky před řádnými volbami tedy lze spojovat politické zástupce řídící danou instituci ​od předchozích voleb.+=====Čo znamená nízky Zindex? ===== 
 +Nízky Zindex znamená odchýlku od dobrej praxe - "​pravidiel slušného správania"​ - formulovanej medzinárodnými inštitúciamiAk má zadávateľ v porovnaní s podobným inštitúciám nižší Zindexznamená to vyššie riziko. Teda väčší priestor pre nehospodárnosť a korupciu - tento priestor môže a nemusí byť využitý, to už štatistika podchytiť nedokážeOdchýlka ​od dobrej praxe nie je vždy automaticky zlou. Je však na zadávateľovi,​ aby pred verejnosťou zdôvodnil, prečo skončil horšie ako ostatní. Preto web Zindex.sk umožňuje vložiť vyjadrenie zadávateľa priamo pod jeho výsledky - zadávateľ má mať možnosť nízke hodnotenie vysvetliť.
  
-=====Co znamená nízký zIndex? ===== +Zindex je síce pomerne robustný ​štatistický ukazovateľnapriek tomu nedokáže ​zachytiť ​všetky (najmä kvalitatívne) zložky dobrého verejného obstarávaniaPorovnáva zadávateľa len podľa objektívnych,​ dobre merateľných kritérií - tie však pomerne dobre pokrývajú väčšinu zadávacieho procesu.
-Nízký zIndex znamená odchylku od dobré praxe - „pravidel slušného chování“ - formulované mezinárodními institucemi. Má-li zadavatel oproti podobným institucím nižší zIndexznamená to zvýšená rizika. Tedy větší prostor pro nehospodárnost a korupci – tento prostor využit být může a nemusí, to už statistika podchytit ​nedokáže. Odchylka od dobré praxe tedy není dy špatněJe však na zadavateli, aby před veřejností zdůvodnil, proč si v konkrétní věci vedl hůře než ostatní zadavatelé. Proto web zIndex.cz umožňuje vložení vyjádření zadavatele přímo pod jeho výsledky – zadavatel má mít možnost nízké hodnocení vysvětlit.+
  
-zIndex je sice poměrně robustní statistický ukazatelpřesto nedokáže postihnout všechny (zejména kvalitativní) složky dobrého zadávání veřejných zakázekSrovnává zadavatele jen podle objektivníchdobře měřitelných kritérií – ta však poměrně dobře pokrývají většinu zadávacího procesu +Zindex má za cieľ pôsobiť motivačne - s pomocou porovnania ukazovať zadávateľovi jeho nedostatkyvzdelávať a motivovať k lepšiemu nakladaniu s verejnými prostriedkamiTieto stránkynajmä detailný opis jednotlivých ukazovateľov,​ obsahujú nielen vysvetlenia konkrétnych problémov, ale aj praktické tipy na zlepšenie či odkazy na vhodnú literatúru
  
-zIndex má za cíl v konečném důsledku působit výchovně – s pomocí názorného srovnání ukazovat zadavateli jeho nedostatky, vzdělávat jej a motivovat k lepšímu nakládání s veřejnými prostředky. Tyto stránky, zejména detailní popis jednotlivých ukazatelů, obsahují nejen vysvětlení konkrétního problému, ale i praktické instrukce ke zlepšení, odkazy na vhodnou literaturu apod. Má takto sloužit zadavatelům,​ odborné veřejnosti i novinářům k věcné debatě o vhodné zadávací praxi. 
  
-=====Metodika ​hodnocení===== +=====Metodika ​hodnotenia===== 
-zIndex se skládá ​až devíti dílčích ukazatelů sledujících konkrétní ​problémy ​při zadávání veřejných zakázekPomocí nich pokrývá ​zásadě ​celý zadávací ​proces. Výsledné ​hodnocení informuje v principu o třech tématech  +Zindex sa skladá ​deviatich ​čiastkových ukazovateľov sledujúcich konkrétne ​problémy ​pri zadávaní verejných zákaziekTieto indikátory pokrývajú ​zásade ​celý súťažný ​proces. Výsledné ​hodnotenie sa vzťahuje k trom témam
-  -**Otevřenost** - Jsou zakázky dodavatelům ​dostupné?​ +  -**Otvorenosť** - Sú zákazky ​dostupné ​dodávateľom
-  -**Konkurence** - Probíhá o zakázky kvalitní soutěž? +  -**Konkurencia** - Prebieha kvalitná súťaž o zákazky
-  -**Kontrola** - Má veřejnost ​možnost zjistit, kam tekly peníze?+  -**Kontrola** - Má verejnosť ​možnosť zistiť, kam išli peniaze?
  
-==== Otevřenost ​(Jsou zakázky dodavatelům ​dostupné?​)====+==== Otvorenosť ​(Sú zákazky ​dostupné ​dodávateľom?)====
  
-Otevřenost zadávacího řízení ​je nutnou ​podmínkou fungování veřejných zakázekPokud se potenciální uchazeči nemají ​šanci veřejné zakázce dozvědět ​a do soutěže přihlásitnemají současní ​dodavatelé motivaci k nabízení ​lepší hodnoty za peníze ​(buď ve formě ​nižší ceny, nebo vyšší kvality). ​Zároveň, bez otevřené konkurence ​je v zakázce mnohem ​vyšší riziko ​korupceklientelismukartelových dohod dalších nekalých ​praktikKonkrétně otevřenost ​hodnotíme ​těmito třemi ukazateli:+Otvorené zadávacie konanie ​je nutnou ​podmienkou fungovania verejného obstarávaniaAk sa potenciálni uchádzači nemajú ​šancu verejnej zákazke dozvedieť ​a do súťaže prihlásiťnemajú súčasní ​dodávatelia motiváciu ponúkať ​lepšiu hodnoty za peniaze ​(buď vo forme nižšej ceny, alebo vyššej kvality). ​Bez otvorenej konkurencie ​je pri zákazkách oveľa ​vyššie riziko ​korupcieklientelizmukartelov ​ďalších nekalých ​praktíkKonkrétne otvorenosť ​hodnotíme ​týmito tromi ukazovateľmi:
  
-1. [[Podíl veřejných zakázek ​na celkových ​nákupech]]+1. [[podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech|Podiel verejných zákaziek ​na celkových ​nákupoch]]
  
-2. [[soutezni_rizeni|Soutěžní řízení]]+2. [[soutezni_rizeni|Súťažné konanie]]
  
-3. [[konzistentni_jednani|Konzistentní jednání]]+3. [[konzistentni_jednani|Konzistentné konanie]]
  
-==== Konkurence ​(Soutěží reálně ​zakázky více dodavatelů?)==== +==== Konkurencia ​(Súťaží reálne ​zákazky viac dodávateľov?)====
-Důležitou součástí veřejné zakázky je hospodářská soutěž, tedy přímá konkurence na straně nabídky. Ta v konečném důsledku vede ke snížení cen a zvýšení kvality nakupovaného zboží a služeb. Opět platí, že v přímém konkurenčním boji několika uchazečů se jen stěží dojednávají korupční či kartelové dohody. Konkurenci hodnotíme ukazateli:+
  
-4[[koncentrace_dodavatelu|Koncentrace dodavatelů]]+Dôležitou súčasťou verejných zákaziek je hospodárska súťaž, teda priama konkurencia na strane ponukyTá v konečnom dôsledku vedie k zníženiu cien a zvýšeniu kvality nakupovaného tovaru a služieb. Opäť platí, že v priamom konkurenčnom boji niekoľkých uchádzačov ťažko vznikajú korupčné či kartelové dohody. Konkurenciu hodnotíme prostredníctvom ukazovateľov:​
  
-5. [[Počet nabídek]]+4. [[koncentrace_dodavatelu|Koncentrácia dodávateľov]]
  
-6. [[Nástroje podporující soutěž]]+5. [[pocet_nabidek|Počet ponúk]]
  
-==== Kontrola (Má veřejnost možnost zjistit kam tečou peníze?​)====+6. [[nastroje_podporujici_soutez|Nástroje podporujúce súťaž]]
  
-Nedílnou součástí zadávání veřejných zakázek pak nutně musí být možnost kontroly jeho průběhua to jak ze strany orgánů státní správy, tak ze strany veřejnosti. ​+==== Kontrola (Má verejnosť ​možnosť zistiťkam idú peniaze?​)====
  
-7. [[Pochybení dle ÚOHS| Pochybení v soutěži dle ÚOHS]]+Neoddeliteľnou súčasťou verejného obstarávania musí byť možnosť kontroly jeho priebehu, a to ako zo strany orgánov štátnej správy, tak aj zo strany verejnosti.
  
-8. [[kvalita_dat_ve_vestniku|Kvalita dat ve Věstníku]]+7. [[Pochybení dle ÚOHSPochybenia v súťažiach podľa ÚVO]]
  
-9. [[kvalita_dat_na_profilu|Kvalita dat na Profilu]] 
  
 ====Výpočet==== ====Výpočet====
-Celkové ​hodnocení zIndex ​je vypočteno jako prostý průměr ​ech ukazatelů ​uvedených ​v seznamu výše:+Celkové ​hodnotenie Zindex ​je vypočítané ako jednoduchý priemer ​etkých ukazovateľov ​uvedených ​vyššie:
  
-$$zIndex ​= \frac{z_1 + z_2+ z_3+ z_4+ z_5+ z_6+ z_7+ z_8+ z_9}{9}$$+$$Zindex ​= \frac{z_1 + z_2+ z_3+ z_4+ z_5+ z_6+ z_7}{7}$$
  
-=====Datové ​zdroje===== +=====Dátové ​zdroje===== 
-Hlavním zdrojem dat pro naše hodnocení ​je Věstník veřejných zakázek ​(dále jako [[http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/|Věstník]]). Věstník ​je centrálním místem pro uveřejňování základních informací ​veřejných zakázkách ​zadávaných ​podle pravidel ​zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy o zakázkách nadlimitních a podlimitních. +Hlavným zdrojom dát pre naše hodnotenie ​je Vestník verejného obstarávania ​(ďalej ako [[https://www.uvo.gov.sk/​verejny-obstaravatel-obstaravatel/​vestnik-verejneho-obstaravania-37c.html/|Vestník]]).  ​Vestník ​je centrálnym miestom pre uverejňovanie základných informácií ​verejnom obstarávaní ​zadávaných ​podľa pravidiel ​zákona ​o verejnom obstarávaní. Zindex pre veľké a malé štátne a verejné inštitúcie je vypočítavaný za obdobie **1.1.2016 - 30.6.2019**. Dáta Vestníka sú pre jednotlivé inštitúcie doplnené dátami ​Elektronického kontraktačného systému (EKS; informácie o súťivíťazovimaximálnej ​minimálnej sume) v časovom rozsahu apríl 2016 až apríl 2019.
-Informace ​Věstníku jsou získávány pomocí speciálního software, jsou dále čištěny a párovány s daty jiných veřejných rejstříků a daty pro bono poskytnutými společností ​ CRIF – Czech Credit Bureau, ​a. s. Dále jsou využita data o dárcích politickým stranám ze serveru PolitickeFinance.czfinanční výkazy z Monitoru státní pokladnydata ze sbírky rozhodnutí ÚOHS, data stažená z profilů zadavatelů ​konečně informace poskytnuté samotnými zadavateli ​rámci dotazování podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Při zpracování dat spolupracujeme se sesterskou společností [[http://​www.datlab.cz/​|Datlab s.r.o.]]+
  
-Více informací o způsobu sběru ​a čištění dat lze najít ​[[popis_dat|v popisu dat]].+Informácie z Vestníku sú získavané pomocou špeciálneho softvéru, sú ďalej čistené ​párované s dátami z iných verejných registrov a dátami pre bono poskytnutými spoločnosťou ​[[https://​finstat.sk/​|Finstat]] (dáta o hospodárení) a projektom [[https://​www.uvostat.sk/​|UVOstat]] (dáta o zákazkách v EKS)
  
 +Pracujeme sa aj s dátami o kontrolách verejných obstarávaní a konaniach o námietkach,​ ktoré pre účely Zindexu poskytol Úrad pre verejné obstarávanie. Pri námietkach máme pokryté obdobie júl 2016 až júl 2019, pri kontrolách júl 2017 až júl 2019. 
  
 =====Metodické poznámky===== =====Metodické poznámky=====
-  * Metodika je vhodná ​pro porovnávání zadavatelů ​s obdobnou ​strukturou ​velikostí výdajů. Má tedy slabou vypovídající ​hodnotu ​napřpři porovnání města ​státního ​podniku. ​U institucí ​unikátní výdajovou strukturou (např. Ředitelství silnic a dálnic) ​má proto hodnocení pouze informativní ​charakter. +  * Metodika je vhodná ​na porovnávanie zadávateľov ​s obdobnou ​štruktúrou ​veľkosťou výdavkov. Má menšiu výpovednú ​hodnotu ​naprpri porovnaní mesta štátneho ​podniku. ​Pri inštitúciách ​unikátnou štruktúrou výdavkov ​má hodnotenie iba informatívny ​charakter. 
-  * Srovnání vývoje zIndexu ​čase považujeme spíše za informativníplatila-li v daných obdobích jiná pravidla. Např. při hodnocení období 2013-2015 vs. 2015-2017 ​je zřejmé, že druhém jmenovaném lze pozorovat náběh nového zákona ​č. 134/2016 Sb., použití jiných lhůt či pravidel pro JŘBU apod., které ovlivňují možnosti zadavatelů dosáhnout lepšího hodnocení+  * Ak porovnávaných obdobiach platili iné pravidlá, je vývoj Zindexu ​v čase skôr informatívny
-  * Pro posouzenízda zakázka ​spadá do rozhodného ​období, je typicky použito datum oznámení ​zadání zakázkyVýjimky jsou popsány u konkrétních ukazatelůNapřu ukazatelů zaměřených i na nevysoutěžené ​zakázky ​[[Konzistentní jednání]],​ [[Pochybení dle ÚOHS]] nebo [[Nástroje ​podporující soutěž]] jsou využívána data jiná – typicky ​oznámení ​zakázce+  * Pre posúdenieči zákazka ​spadá do rozhodného ​obdobia, je typicky použitý dátum oznámenia ​zadaní zákazkyVýnimky sú popísané pri konkrétnych ukazovateľochNaprpri ukazovateľoch zameraných aj na nevysúťažené ​zákazky ​[[sk:Konzistentní jednání|Konzistentné konanie]], [[sk:​pochybeni_dle_ÚOHS|Pochybenia podľa ÚVO]] nebo [[sk:​nastroje_podporujici_soutez|Nástroje ​podporujúce súťaž]] sú použité iné dáta – typicky ​oznámenia ​zákazke
-  * S ohledem ​na možné nedostatky ​ve veřejných datech jsou dílčí výsledky ​poskytovány ​samotným ​zadavatelům ​předstihem, aby mohly být provedeny korekce ​nedocházelo ​nadbytečným reputačním rizikům.+  * Vzhľadom ​na možné nedostatky ​vo verejných dátach sú čiastkové ​výsledky ​poskytované ​samotným ​obstarávateľom ​predstihom, aby sa mohli vykonať korekcie ​nedochádzalo ​nadbytočným reputačným rizikám.
  • sk/start.1572881491.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/11/04 16:31
  • autor: Jiří Skuhrovec