Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sk:start [2019/12/03 16:22]
Matej Hruska
sk:start [2019/12/03 22:49] (aktuální)
Matej Hruska
Řádek 56: Řádek 56:
  
 =====Dátové zdroje===== =====Dátové zdroje=====
-Hlavným zdrojom dát pre naše hodnotenie je Vestník verejného obstarávania (ďalej ako [[https://​www.uvo.gov.sk/​verejny-obstaravatel-obstaravatel/​vestnik-verejneho-obstaravania-37c.html/​|Vestník]]). ​ Vestník je centrálnym miestom pre uverejňovanie základných informácií o verejnom obstarávaní zadávaných podľa pravidiel zákona o verejnom obstarávaní, teda zákazkách nadlimitných ​podlimitných.+Hlavným zdrojom dát pre naše hodnotenie je Vestník verejného obstarávania (ďalej ako [[https://​www.uvo.gov.sk/​verejny-obstaravatel-obstaravatel/​vestnik-verejneho-obstaravania-37c.html/​|Vestník]]). ​ Vestník je centrálnym miestom pre uverejňovanie základných informácií o verejnom obstarávaní zadávaných podľa pravidiel zákona o verejnom obstarávaní. zIndex pre veľké a malé štátne a verejné inštitúcie je vypočítavaný za obdobie **1.1.2016 - 30.6.2019**. Dáta z Vestníka sú pre jednotlivé inštitúcie doplnené dátami z Elektronického kontraktačného systému (EKS; informácie ​súťaži, víťazovi, maximálnej a minimálnej sume) v časovom rozsahu apríl 2016 až apríl 2019.
  
-Informácie z Vestníku sú získavané pomocou špeciálneho softvéru, sú ďalej čistené a párované s dátami z iných verejných registrov a dátami pre bono poskytnutými spoločnosťou [[https://​finstat.sk/​|Finstat]] (dáta o hospodárení) a projektom [[https://​www.uvostat.sk/​|UVOstat]] (dáta o zákazkách v EKS). Úrad pre verejné obstarávanie pre účely projektu poskytol informácie o kontrolách a vyhodnocovaní námietok jednotlivých verejných obstarávaní. +Informácie z Vestníku sú získavané pomocou špeciálneho softvéru, sú ďalej čistené a párované s dátami z iných verejných registrov a dátami pre bono poskytnutými spoločnosťou [[https://​finstat.sk/​|Finstat]] (dáta o hospodárení) a projektom [[https://​www.uvostat.sk/​|UVOstat]] (dáta o zákazkách v EKS). 
- +
-Viac informácií o spôsobe zberu a čistenia dát možno nájsť v sekcii [[zindex_data |použité dáta]].+
  
 +Pracujeme sa aj s dátami o kontrolách verejných obstarávaní a konaniach o námietkach,​ ktoré pre účely zIndexu poskytol Úrad pre verejné obstarávanie. Pri námietkach máme pokryté obdobie júl 2016 až júl 2019, pri kontrolách júl 2017 až júl 2019. 
  
 =====Metodické poznámky===== =====Metodické poznámky=====
  • sk/start.txt
  • Poslední úprava: 2019/12/03 22:49
  • autor: Matej Hruska