Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
soutezni_rizeni [2019/07/30 08:25]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
soutezni_rizeni [2019/07/30 08:40]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 28: Řádek 28:
  
 Dále jsou z negativního hodnocení JŘBU vyčleněny nákupy přes komoditní burzu, které dle [[dobra_praxe_a_literatura#​ceske_zdroje|metodiky MMR]] zadavatelé uvádějí jako JŘBU. U těchto typů nákupu je konkurenční prostředí i minimalizace korupčních rizik dána tržními silami na burze, a proto taktéž není důvod tento typ JŘBU penalizovat. Dále jsou z negativního hodnocení JŘBU vyčleněny nákupy přes komoditní burzu, které dle [[dobra_praxe_a_literatura#​ceske_zdroje|metodiky MMR]] zadavatelé uvádějí jako JŘBU. U těchto typů nákupu je konkurenční prostředí i minimalizace korupčních rizik dána tržními silami na burze, a proto taktéž není důvod tento typ JŘBU penalizovat.
 +
 +Méněpráce,​ tedy situace, kdy dodatkem smlouvy dochází naopak ke snížení původně závazného objemu plnění, se ve výpočtu neprojevují,​ a to ani jako důvod pro penalizaci zadavatele, ani pro bonifikaci za ušetřené prostředky.
  
 Ukazatel je umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených. Ukazatel je umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.
Řádek 35: Řádek 37:
   * veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů pouze určitým dodavatelem   * veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů pouze určitým dodavatelem
   * veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě   * veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě
-  * jde o dodatečné dodávky, služby nebo stavební práce od téhož dodavatele, s nímž již byla uzavřena smlouva (za dalších podmínek) 
  
 Je třeba si uvědomit, že JŘBU má být z povahy věci výjimečné nebo nouzové řešení. JŘBU by dlouhodobě nemělo tvořit více než 5 % objemu zakázek. I v rámci této hranice by mělo být využíváno v izolovaných případech,​ spíše než systematicky a opakovaně. Důvody pro JŘBU typicky vznikají na základě předchozího chování zadavatele – špatně popsaný předmět plnění, absence analýzy či situace vendor lock-in. Znevýhodňujeme zadavatele (respektive současné vedení instituce) pouze tehdy, pokud se tyto chyby staly již za předchozího vedení úřadu (viz příběh [[http://​zpravy.ihned.cz/​politika/​c1-62080160-policie-navrhla-obzalovat-prazske-radni-kvuli-opencard-nevypsali-otevrenou-soutez|Opencard]]). Samozřejmě se může stát, že je zadavatel nucen za nenadálých okolností zadat větší množství JŘBU bez svého zavinění (např. povodeň strhne hned tři mosty naráz a ty je třeba urychleně opravit). Je třeba si uvědomit, že JŘBU má být z povahy věci výjimečné nebo nouzové řešení. JŘBU by dlouhodobě nemělo tvořit více než 5 % objemu zakázek. I v rámci této hranice by mělo být využíváno v izolovaných případech,​ spíše než systematicky a opakovaně. Důvody pro JŘBU typicky vznikají na základě předchozího chování zadavatele – špatně popsaný předmět plnění, absence analýzy či situace vendor lock-in. Znevýhodňujeme zadavatele (respektive současné vedení instituce) pouze tehdy, pokud se tyto chyby staly již za předchozího vedení úřadu (viz příběh [[http://​zpravy.ihned.cz/​politika/​c1-62080160-policie-navrhla-obzalovat-prazske-radni-kvuli-opencard-nevypsali-otevrenou-soutez|Opencard]]). Samozřejmě se může stát, že je zadavatel nucen za nenadálých okolností zadat větší množství JŘBU bez svého zavinění (např. povodeň strhne hned tři mosty naráz a ty je třeba urychleně opravit).
  • soutezni_rizeni.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/30 08:40
  • autor: Tomáš Ducháček