Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
soutezni_rizeni [2019/07/30 08:28]
Tomáš Ducháček [Koho ukazatel může znevýhodňovat?]
soutezni_rizeni [2019/07/30 08:40] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
Řádek 28: Řádek 28:
  
 Dále jsou z negativního hodnocení JŘBU vyčleněny nákupy přes komoditní burzu, které dle [[dobra_praxe_a_literatura#​ceske_zdroje|metodiky MMR]] zadavatelé uvádějí jako JŘBU. U těchto typů nákupu je konkurenční prostředí i minimalizace korupčních rizik dána tržními silami na burze, a proto taktéž není důvod tento typ JŘBU penalizovat. Dále jsou z negativního hodnocení JŘBU vyčleněny nákupy přes komoditní burzu, které dle [[dobra_praxe_a_literatura#​ceske_zdroje|metodiky MMR]] zadavatelé uvádějí jako JŘBU. U těchto typů nákupu je konkurenční prostředí i minimalizace korupčních rizik dána tržními silami na burze, a proto taktéž není důvod tento typ JŘBU penalizovat.
 +
 +Méněpráce,​ tedy situace, kdy dodatkem smlouvy dochází naopak ke snížení původně závazného objemu plnění, se ve výpočtu neprojevují,​ a to ani jako důvod pro penalizaci zadavatele, ani pro bonifikaci za ušetřené prostředky.
  
 Ukazatel je umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených. Ukazatel je umocněn na čtvrtou, tím se zvýší rozdíly mezi zadavateli a snáze se tak odliší ti dobře hodnocení od těch méně dobře hodnocených.
  • soutezni_rizeni.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/30 08:40
  • autor: Tomáš Ducháček