Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2018/08/17 02:31]
Jiří Skuhrovec [Konkurence (Soutěží reálně o zakázky více dodavatelů?)]
start [2018/08/31 10:25] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek ====== ====== zIndex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek ======
-zIndex je nástroj na analýzu praxe zadávání veřejných zakázek. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní zadavatel postupoval transparentně,​ hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. zIndex ​lze využít pro hrubé srovnání jednotlivých zadavatelů, a poskytnout ​jim zpětnou vazbu - kde se jim daří, a kde zaostávají. zIndex ​neměří ​ani nehledá korupci. Spíše ​zIndex ​měří zda zadavatel postupuje v souladu s [[dobra_praxe_a_literatura|dobrou praxí]], ​tak jak je popsána v doporučeních mezinárodních organizací, ​Ministerstva pro místní rozvoj či neziskových ​organizací.+zIndex je nástroj na analýzu praxe zadávání veřejných zakázek ​v režimu zákona. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní zadavatel postupoval transparentně,​ hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. zIndex ​hrubě porovnává jednotlivé zadavatele, a poskytuje ​jim zpětnou vazbu - kde se jim daří, a kde mají rezervyNízký ​zIndex ​neznamená korupci ​ani porušení zákona. Spíše měří zda zadavatel postupuje v souladu s [[dobra_praxe_a_literatura|dobrou praxí]], ​tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise ​či jiných expertních ​organizací. ​
  
 Dobrá praxe přitom požaduje více, než jen postup podle zákona. Ten totiž musí pamatovat na řadu nepříliš běžných situací, připouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinely. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – a právě shodu s ní zIndex měří. Dobrá praxe přitom požaduje více, než jen postup podle zákona. Ten totiž musí pamatovat na řadu nepříliš běžných situací, připouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinely. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – a právě shodu s ní zIndex měří.
  • start.txt
  • Poslední úprava: 2018/08/31 10:25
  • autor: Jiří Skuhrovec