Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2019/07/30 08:03]
Tomáš Ducháček [Datové zdroje]
start [2019/07/30 08:03] (aktuální)
Tomáš Ducháček [Datové zdroje]
Řádek 57: Řádek 57:
 =====Datové zdroje===== =====Datové zdroje=====
 Hlavním zdrojem dat pro naše hodnocení je Věstník veřejných zakázek (dále jako [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstník]]). Věstník je centrálním místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách zadávaných podle pravidel zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy o zakázkách nadlimitních a podlimitních. Hlavním zdrojem dat pro naše hodnocení je Věstník veřejných zakázek (dále jako [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstník]]). Věstník je centrálním místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách zadávaných podle pravidel zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy o zakázkách nadlimitních a podlimitních.
-Informace z Věstníku jsou získávány pomocí speciálního software, jsou dále čištěny a párovány s daty z jiných veřejných rejstříků a daty pro bono poskytnutými společností ​ CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Dále jsou využita data o dárcích politickým stranám ze serveru PolitickeFinance.cz,​ finanční výkazy z Monitoru státní pokladny, data ze sbírky rozhodnutí ÚOHS, data stažená z profilů zadavatelů a konečně informace poskytnuté samotnými zadavateli v rámci dotazování podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Při zpracování dat spolupracujeme se sesterskou společností [[http://​www.datlab.cz/​|Datlab s.r.o.]].+Informace z Věstníku jsou získávány pomocí speciálního software, jsou dále čištěny a párovány s daty z jiných veřejných rejstříků a daty pro bono poskytnutými společností ​ CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Dále jsou využita data o dárcích politickým stranám ze serveru PolitickeFinance.cz,​ finanční výkazy z Monitoru státní pokladny, data ze sbírky rozhodnutí ÚOHS, data stažená z profilů zadavatelů a konečně informace poskytnuté samotnými zadavateli v rámci dotazování podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Při zpracování dat spolupracujeme se sesterskou společností [[http://​www.datlab.cz/​|Datlab s.r.o.]]
  
 Více informací o způsobu sběru a čištění dat lze najít [[popis_dat|v popisu dat]]. Více informací o způsobu sběru a čištění dat lze najít [[popis_dat|v popisu dat]].
  • start.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/30 08:03
  • autor: Tomáš Ducháček