Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2020/01/31 10:46]
Jiří Skuhrovec
start [2020/05/19 08:17] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Zindex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek ====== ====== Zindex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek ======
-Zindex ​je nástroj na analýzu praxe zadávání veřejných zakázek ​v režimu zákona. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní ​zadavatel ​postupoval transparentně,​ hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. Zindex hrubě porovnává jednotlivé zadavatele a poskytuje jim zpětnou vazbu - kde se jim daří a kde mají rezervy. Nízký Zindex neznamená korupci ani porušení zákona. Spíše měří, zda zadavatel postupuje v souladu s [[dobra_praxe_a_literatura|dobrou praxí]], tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací. ​+Zindex ​hodnotí praxi zadávání veřejných zakázek. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní ​úřad ​postupoval transparentně,​ hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. Zindex hrubě porovnává jednotlivé zadavatele a poskytuje jim zpětnou vazbu - kde se jim daří a kde mají rezervy. Nízký Zindex neznamená korupci ani porušení zákona. Spíše měří, zda zadavatel postupuje v souladu s [[dobra_praxe_a_literatura|dobrou praxí]], tedy s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací. ​
  
 Dobrá praxe přitom požaduje více než jen postup podle zákona. Ten totiž musí pamatovat na řadu nepříliš běžných situací, připouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinely. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – a právě shodu s ní Zindex měří. Dobrá praxe přitom požaduje více než jen postup podle zákona. Ten totiž musí pamatovat na řadu nepříliš běžných situací, připouštět množství výjimek – a vymezuje proto zadavateli velmi široké mantinely. Dobrá praxe popisuje, jak se má zadavatel typicky chovat mezi těmito mantinely – a právě shodu s ní Zindex měří.
  • start.txt
  • Poslední úprava: 2020/05/19 08:17
  • autor: Jiří Skuhrovec