Subjektivní úspory

Tato do budoucna zvažovaná komponenta ukazuje, kolik zadavatel teoreticky ušetřil oproti svým původním očekáváním.

Komponenta je počítána jako rozdíl mezi očekávanou cenou zakázky a výslednou vysoutěženou cenou zakázky. Subjektivní úspory se tak počítají jako rozdíl „Původní odhadovaná celková hodnota zakázky“ - „Celková konečná cena zakázky“.

Tyto tzv. úspory byly a jsou často využívány jako metrika úspornosti, viz například Pavel (2010). Jelikož ale původní odhadovaná celková hodnota zakázky je nesystematická a často celkem arbitrárně určená částka, není možné brát tyto úspory příliš vážně a přeceňovat jejich vysvětlovací hodnotu.

  • Pavel, J.: Analýza vlivu míry konkurence na cenu rozsáhlých staveb dopravní infrastruktury. Politická ekonomie, 2010, roč. 3, č. 58.
  • subjektivni_uspory.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)