Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
subjektivni_uspory [2011/01/21 08:20]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
subjektivni_uspory [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-Tato komponenta ukazuje, kolik zadavatel teoreticky ušetřil oproti svým původním očekáváním.+====== Subjektivní úspory ====== 
 + 
 +Tato do budoucna zvažovaná ​komponenta ukazuje, kolik zadavatel teoreticky ušetřil oproti svým původním očekáváním.
  
 Komponenta je počítána jako rozdíl mezi očekávanou cenou zakázky a výslednou vysoutěženou cenou zakázky. Subjektivní úspory se tak počítají jako rozdíl „Původní odhadovaná celková hodnota zakázky“ - „Celková konečná cena zakázky“. Komponenta je počítána jako rozdíl mezi očekávanou cenou zakázky a výslednou vysoutěženou cenou zakázky. Subjektivní úspory se tak počítají jako rozdíl „Původní odhadovaná celková hodnota zakázky“ - „Celková konečná cena zakázky“.
  
-Tyto tzv. úspory ​byli a jsou často využívány jako metrika úspornosti. Jelikož ale původní odhadovaná celková hodnota zakázky je nesystematická a často celkem arbitrárně určená částka, není možné brát tyto úspory příliš vážně a přeceňovat jejich vysvětlovací hodnotu. ​+Tyto tzv. úspory ​byly a jsou často využívány jako metrika úspornosti, viz například Pavel (2010). Jelikož ale původní odhadovaná celková hodnota zakázky je nesystematická a často celkem arbitrárně určená částka, není možné brát tyto úspory příliš vážně a přeceňovat jejich vysvětlovací hodnotu.  
 + 
 +===== Zdroje ===== 
 + 
 +  * Pavel, J.: Analýza vlivu míry konkurence na cenu rozsáhlých staveb dopravní infrastruktury. Politická ekonomie, 2010, roč. 3, č. 58.
  • subjektivni_uspory.1295594420.txt.gz
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:10
  • (upraveno mimo DokuWiki)