Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
uhos [2011/01/21 08:20]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
uhos [2014/08/13 13:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +.
 ====== Popis ====== ====== Popis ======
 +
 Tento ukazatel začleňuje do hodnocení veřejných zakázek rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jemuž je svěřen dohled nad zákonností postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zkoumá, především na podnět uchazečů v zadávacím řízení, zda zadavatel při zadávacím řízení postupoval podle zákona - zejména ve vztahu k výběru typu řízení, zákonnosti omezení uchazeče z řízení v jednacím řízení s uveřejněním,​ užším řízení nebo v soutěžním dialogu, nebo o zákonnosti vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. ​ Tento ukazatel začleňuje do hodnocení veřejných zakázek rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jemuž je svěřen dohled nad zákonností postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zkoumá, především na podnět uchazečů v zadávacím řízení, zda zadavatel při zadávacím řízení postupoval podle zákona - zejména ve vztahu k výběru typu řízení, zákonnosti omezení uchazeče z řízení v jednacím řízení s uveřejněním,​ užším řízení nebo v soutěžním dialogu, nebo o zákonnosti vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. ​
 +
 V rámci tohoto ukazatele bereme v potaz jen konečná rozhodnutí ÚOHS - tj. např. v případě, že ÚOHS rozhodl v první instanci o tom, že zadavatel pochybil a ve druhé instanci své rozhodnutí změnil ve prospěch zadavatele, pak bere tIndex v potaz jen druhoinstanční rozhodnutí. V potaz jsou dále brána i rozhodnutí správních soudů a Nejvyššího správního soudu, která jsou zveřejněna na stránkách ÚOHS [[http://​www.compet.cz/​verejne-zakazky/​soudni-prezkum-rozhodnuti/​]]. V případě, že řízení stále probíhá, bere tIndex v potaz poslední rozhodnutí. V rámci tohoto ukazatele bereme v potaz jen konečná rozhodnutí ÚOHS - tj. např. v případě, že ÚOHS rozhodl v první instanci o tom, že zadavatel pochybil a ve druhé instanci své rozhodnutí změnil ve prospěch zadavatele, pak bere tIndex v potaz jen druhoinstanční rozhodnutí. V potaz jsou dále brána i rozhodnutí správních soudů a Nejvyššího správního soudu, která jsou zveřejněna na stránkách ÚOHS [[http://​www.compet.cz/​verejne-zakazky/​soudni-prezkum-rozhodnuti/​]]. V případě, že řízení stále probíhá, bere tIndex v potaz poslední rozhodnutí.
 +
 +
  
 Ukazatel funguje na principu dummy proměnné, která je 1 v případě, kdy ÚOHS shledal pochybení zadavatele při zadávání veřejné zakázky, a 0, v případě, kdy zadavatel pochybení neshledal. ​ Ukazatel funguje na principu dummy proměnné, která je 1 v případě, kdy ÚOHS shledal pochybení zadavatele při zadávání veřejné zakázky, a 0, v případě, kdy zadavatel pochybení neshledal. ​
 +
 ====== Kritika a obhajoba ====== ====== Kritika a obhajoba ======
 +
 Rozhodnutí ÚOHS se v první fázi nástřelu indexu (Chvalkovská,​ Skuhrovec, 2010) jevil jako důležitá komponenta hodnocení zadávací praxe zadavatelů. Průzkum databáze veřejných zakázek ISVZUS a rozhodnutí ÚOHS nicméně ukázal, že: Rozhodnutí ÚOHS se v první fázi nástřelu indexu (Chvalkovská,​ Skuhrovec, 2010) jevil jako důležitá komponenta hodnocení zadávací praxe zadavatelů. Průzkum databáze veřejných zakázek ISVZUS a rozhodnutí ÚOHS nicméně ukázal, že:
 +
   - ÚOHS se zabýval jen minimálním množstvím veřejných zakázek (většina případů u ÚOHS byla řešena z podnětu uchazečů o zakázku, ex officio případů je minimální počet)   - ÚOHS se zabýval jen minimálním množstvím veřejných zakázek (většina případů u ÚOHS byla řešena z podnětu uchazečů o zakázku, ex officio případů je minimální počet)
 +
   - ÚOHS v zásadě řeší pouze omezený počet formálních pochybení ve vztahu k ustanovením ZVZ - nezabývá se dobrou praxí, ekonomickou efektivností ani jinými charakteristikami nad rámec ZVZ   - ÚOHS v zásadě řeší pouze omezený počet formálních pochybení ve vztahu k ustanovením ZVZ - nezabývá se dobrou praxí, ekonomickou efektivností ani jinými charakteristikami nad rámec ZVZ
 +
   - ÚOHS ukládá nízké pokuty i za závažná porušení ZVZ - a jeho činnost se řadě uchazečů o VZ jeví jako nedostatečná až zbytečná ([[http://​www.p-w.cz/​en/​novinkymediaonas/​smesne-pokuty-uredniky-spise-povzbuzuji-czech-business-weekly-cz--1404041948.html?​page=7|Směšné pokuty úředníky spíše povzbuzují - Czech business weekly]]).   - ÚOHS ukládá nízké pokuty i za závažná porušení ZVZ - a jeho činnost se řadě uchazečů o VZ jeví jako nedostatečná až zbytečná ([[http://​www.p-w.cz/​en/​novinkymediaonas/​smesne-pokuty-uredniky-spise-povzbuzuji-czech-business-weekly-cz--1404041948.html?​page=7|Směšné pokuty úředníky spíše povzbuzují - Czech business weekly]]).
 +
 +
  
 Z výše uvedených důvodů je nově v tIndexu rozhodnutím ÚOHS nižší váha - nicméně na způsobu hodnocení se nic nemění. Z výše uvedených důvodů je nově v tIndexu rozhodnutím ÚOHS nižší váha - nicméně na způsobu hodnocení se nic nemění.
 +
 ====== Výpočet ====== ====== Výpočet ======
 +
  ​Výpočet této komponenty vypadá následovně:​  ​Výpočet této komponenty vypadá následovně:​
 +
 +
  
 <m 16>i_A = 100 - 100({o_A}/​{n_A})^{1/​4}</​m>​ <m 16>i_A = 100 - 100({o_A}/​{n_A})^{1/​4}</​m>​
 +
 +
  
 Kdy <m 12>​o_A</​m>​ je počet úspěšných stížností proti postupu zadavatele v zadávacím řízení u ÚOHS (od roku 2006; se zohledněním zveřejněných výsledků žalob proti ÚOHS u správních soudů). Celkový počet oznámení o zakázce (počet zadaných řízení) je pak označen <m 12>​n_A</​m>​. Přidání odmocniny do podílu <m 12>​o_A</​m>/<​m 12>​n_A</​m>​ pak   ​zvyšuje efekt úspěšných stížností na zIndex. Kdy <m 12>​o_A</​m>​ je počet úspěšných stížností proti postupu zadavatele v zadávacím řízení u ÚOHS (od roku 2006; se zohledněním zveřejněných výsledků žalob proti ÚOHS u správních soudů). Celkový počet oznámení o zakázce (počet zadaných řízení) je pak označen <m 12>​n_A</​m>​. Přidání odmocniny do podílu <m 12>​o_A</​m>/<​m 12>​n_A</​m>​ pak   ​zvyšuje efekt úspěšných stížností na zIndex.
 +
 +
  
 ====== Zdroje ====== ====== Zdroje ======
-  ​- [[http://​www.compet.cz]]+ 
 +  ​- [[http://​www.compet.cz|Web ÚOHS]] 
   - Chvalkovská,​ J., Skuhrovec, J. (2010): Measuring transparency in public spending: Case of Czech Public e-Procurement Information System, IES Working Paper 11/2010   - Chvalkovská,​ J., Skuhrovec, J. (2010): Measuring transparency in public spending: Case of Czech Public e-Procurement Information System, IES Working Paper 11/2010
 +
  
  • uhos.txt
  • Poslední úprava: 2014/08/13 13:15
  • (upraveno mimo DokuWiki)