Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vypocet_zindexu [2018/07/31 08:49]
Jiří Skuhrovec [Výpočet]
vypocet_zindexu [2018/07/31 08:56] (aktuální)
Jiří Skuhrovec
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výpočet zIndexu ====== ====== Výpočet zIndexu ======
-Tyto stránky popisují metodiku výpočtu zIndexu, který hodnotí zadavatele veřejných zakázek v České republice. zIndex je kompozitní index složený z jedenácti dílčích ukazatelů, počítaných na reálných datech. +Stránka byla nahrazena ​[[start|touto]]
-===== Složení zIndexu ===== +
-Jedenáct ukazatelů zIndexu se dá rozdělit mezi tři oblasti dobré praxe zadávání veřejných zakázek: +
- +
-  -Otevřenost (Jsou zakázky dodavatelům dostupné?​) +
-  -Konkurence (Soutěží reálně o zakázky více dodavatelů?​) +
-  -Kontrola (Má veřejnost možnost zjistit kam tekly peníze?) +
- +
-==== Otevřenost (Jsou zakázky dodavatelům dostupné?​)==== +
- +
-Otevřenost zadávacího řízení je nutnou podmínkou fungování veřejných zakázek. Pokud se potenciální uchazeči nemají šanci o veřejné zakázce dozvědět a do soutěže přihlásit,​ nemají současní dodavatelé motivaci k nabízení lepší hodnoty za peníze (buď ve formě nižší ceny, nebo vyšší kvality). Zároveň bez otevřené konkurence je v zakázce mnohem vyšší riziko morálního hazardu ve formě korupce, klientelismu,​ kartelových dohod a dalších nekalých (a často protizákonných) praktik, které stojí veřejné rozpočty velké peníze. Konkrétně otevřenost hodnotíme těmito pěti kritérii:​ +
- +
-1. [[Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech]] +
- +
-2. [[soutezni_rizeni]] +
- +
-3. [[kvalita_dat_ve_vestniku]] +
- +
-4. [[konzistentni_jednani]] +
- +
-5. [[kvalita_dat_na_profilu]] +
-==== Konkurence (Soutěží reálně o zakázky více dodavatelů?​)==== +
-Důležitou součástí veřejné zakázky je hospodářská soutěž, tedy přímá konkurence na straně nabídky. Ta v konečném důsledku vede ke snížení cen a zvýšení kvality nakupovaných zboží a služeb. Opět platí, že v přímém konkurenčním boji několika uchazečů se jen stěží dojednávají korupční či kartelové dohody. Konkurenci hodnotíme ukazateli:​ +
- +
-6. [[koncentrace_dodavatelu|Koncentrace dodavatelů]] +
- +
-7. [[Počet nabídek]] +
- +
-8. [[Využívání nástrojů podporujících soutěž]] +
- +
- +
-==== Kontrola (Má veřejnost možnost zjistit kam tečou peníze?​)==== +
- +
-Nedílnou součástí zadávání veřejných zakázek pak nutně musí být možnost kontroly jeho průběhu, a to jak ze strany orgánů státní správy, tak ze strany veřejnosti.  +
- +
-9. [[Pochybení dle ÚOHS]] +
- +
-10. [[Hodnocení dodavatelů]] +
- +
-11. [[Poskytování informací na vyžádání]] +
- +
-====Výpočet==== +
-Těchto jedenáct dílčích ukazatelů tvoří jednu hodnotu zIndexu "​Z"​ pomocí aritmetického průměru:​ +
- +
-$$Z = (1/11)* (z_1 + z_2 + z_3+ z_4 + z_5 + z_6 + z_7 + z_8 + z_9 + z_10 + z_11)$$ +
- +
-kde <m 15>​Z</​m>​ je hodnota zIndexu a <m 15>​z_1</​m>​ až <m 15>​z_11</​m>​ jsou hodnoty jednotlivých ukazatelů zIndexu, čísly odpovídající seznamu výše. +
- +
- +
-=====Datové zdroje===== +
-Hlavním zdrojem dat pro naše hodnocení je Věstník veřejných zakázek (dále také [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|“věstník“]]),​ který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník je centrálním místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách zadávaných v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (tedy nadlimitní a podlimitní VZ). +
-Z Věstníku jsou pomocí softwarového nástroje získána data pokrývající cyklus zadávání zakázky od //​oznámení předběžných informací//​ přes //​oznámením o zakázce// až po //​oznámení o zadání zakázky//. Právě tento formulář je klíčovým zdrojem informací pro většinu ukazatelů. +
- +
-Více informací o způsobu sběru a čištění dat lze najít [[popis_dat|v popisu dat]]. +
- +
- +
-=====Nehodnocené ukazatele===== +
-Vedle hodnocených ukazatelů jsme připravili i sadu [[nehodnocené ukazatele|zajímavých a doplňujících ukazatelů]], které sice nevstupují do našeho hodnocení, ale často dobře doplňují celkový obrázek. +
  • vypocet_zindexu.txt
  • Poslední úprava: 2018/07/31 08:56
  • autor: Jiří Skuhrovec