Překlady této stránky:

Jaká zIndex využívá data?

Hodnocení zIndex využívá několik zdrojů dat pro vytvoření maximálně realistické databáze VZ. Vychází primárně z veřejných zdrojů, a to zejména:

  1. Věstník veřejných zakázek
  2. Profily zadavatelů
  3. Obchodní rejstřík
  4. Insolvenční rejstřík
  5. Databáze darů politickým stranám PolitickeFinance.cz
  6. Rejstřík ARES

Data jsou ze zdrojů získávána pomocí vlastního software, vyvíjeného spolu se sesterskou společností Datlab s.r.o.. Pouze data z výročních zpráv poskytuje projektu firma CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

S každým datasetem je nakládáno dle potřeby výpočtu. Zejména data o veřejných zakázkách jsou dále důkladně čištěna a kontrolována. Ve výsledku dosahujeme výrazně vyšší spolehlivosti než oficiální Věstník veřejných zakázek.

Data i na nich založené analýzy poskytujeme prostřednictvím sesterské společnosti Datlab, novinářům a médiím pak v zásadě zdarma za těchto podmínek.

Admin sekce

 
zindex_data.txt · Poslední úprava: 2014/10/15 00:58 autor: Jiří Skuhrovec
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0