Hromadná sídla

Za hromadná sídla považujeme adresy, kde formálně sídlí množství firem, ale reálně zde nefungují. Pro účely identifikace nestandardní činnosti považujeme za hromadné sídlo takovou adresu kde:

  1. Sídlí více než 25 firem (akciových společností a společností s ručením omezeným).
  2. Nejméně 50, a nebo 50 % těchto firem ČSÚ klasifikuje jako ekonomicky neaktivní.

Takových adres v dubnu 2015 existovalo v ČR 1260, a sídlilo v nich 105.252 společností. Pro představu, to je cca 10% všech právnických osob v ČR.

Firma sídlící v Hromadném sídle není nutně jakkoliv špatná, je ale vysoká šance že v udané lokalitě reálně nesídlí, tedy tam např. nelze zastihnout její statutáry, zaměstnance, nebo zajistit jakýkoliv majetek. V takovém případě jsou častější problémy např. s vymáháním odpovědnosti.

  • hromadna_sidla.txt
  • Poslední úprava: 2015/04/30 16:38
  • autor: Jiří Skuhrovec