Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2019/07/30 08:14]
Tomáš Ducháček [Jak zlepšit své hodnocení?]
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2019/09/30 10:27]
Tomáš Ducháček [Co hodnotíme?]
Řádek 3: Řádek 3:
  
 ===== Co hodnotíme? ===== ===== Co hodnotíme? =====
-Ukazatel sleduje, jak velká část nákupů vedených v účetnictví projde zakázkami v režimu zákona. Nízká hodnota ukazuje na rizika kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​+Ukazatel ​**Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech** ​sleduje, jak velká část nákupů vedených v účetnictví projde zakázkami v režimu zákona. Nízká hodnota ukazuje na rizika kouskování zakázek, nadužívání zákonných výjimek a starých smluv. ​
  
-Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] proti celkovému objemu //​teoreticky//​ soutěžitelných nákupů, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů z účetních výkazů [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].+Ukazatel porovnává objem veřejných zakázek uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ​a navýšený o objem veřejných zakázek zveřejněných pouze na profilu zadavatele ​proti celkovému objemu //​teoreticky//​ soutěžitelných nákupů, které se počítají jako součet vybraných investičních a neinvestičních výdajů z účetních výkazů [[http://​monitor.statnipokladna.cz|státní pokladny]].
  
  
Řádek 14: Řádek 14:
  
 ===== Jak hodnotíme? ===== ===== Jak hodnotíme? =====
-Ukazatel je počítán jako objem VZ uveřejněný ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ve sledovaném období, poměřovaný proti "​zúžené"​ verzi ovlivnitelných nákladů činnosti (viz [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Ucetnictvi_Prezentace_2014-02-13_Aplikace-klicovych-analytickych-ukazatelu-a-jejich-vyuziti-v-rizeni-verejnych-financi.pdf|metodiku Ministerstva financí]], především slide 24). Na rozdíl od dalších ukazatelů zIndexu je zde bráno v potaz typicky období delší - pětileté, aby se snížil vliv výkyvů daných jednorázovými investicemi.  ​+Ukazatel je počítán jako objem VZ uveřejněných ve [[http://​www.vestnikverejnychzakazek.cz/​|Věstníku]] ve sledovaném období ​a navýšený o objem zakázek zjištěných pouze na Profilu, poměřovaný proti "​zúžené"​ verzi ovlivnitelných nákladů činnosti (viz [[http://​www.mfcr.cz/​assets/​cs/​media/​Ucetnictvi_Prezentace_2014-02-13_Aplikace-klicovych-analytickych-ukazatelu-a-jejich-vyuziti-v-rizeni-verejnych-financi.pdf|metodiku Ministerstva financí]], především slide 24). Na rozdíl od dalších ukazatelů zIndexu je zde bráno v potaz typicky období delší - pětileté, aby se snížil vliv výkyvů daných jednorázovými investicemi.  ​
  
 $$z_1 =  \sqrt{\frac{objem\:​zakázek}{objem\:​ovlivnitelných\:​nákladů\:​činnosti}}$$ $$z_1 =  \sqrt{\frac{objem\:​zakázek}{objem\:​ovlivnitelných\:​nákladů\:​činnosti}}$$
Řádek 38: Řádek 38:
  
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
-  * **Nekouskovat zakázky.** ​ U každého dodavatele, ke kterému jdou během jednoho roku platby v sumě přesahující hranici pro VZMR, prověřit zákonnost takového postupu a zvážit provedení ​soutěže+  * **Nekouskovat zakázky.** ​ U každého dodavatele, ke kterému jdou během jednoho roku platby v sumě přesahující hranici pro VZMR, prověřit zákonnost takového postupu a zvážit provedení ​zadávacího řízení
  
   * ** Minimalizovat vícepráce.** ​ U stávajících zakázek připouštět skutečně jen odůvodněné vícepráce a dobrou specifikací soutěží předcházet jejich vzniku (viz ukazatel [[Soutěžní řízení]]). Mimo jasně ekonomicky vynucených případů nepoužívat dodatky a nepřekračovat výši plnění stanovenou původní smlouvou.   * ** Minimalizovat vícepráce.** ​ U stávajících zakázek připouštět skutečně jen odůvodněné vícepráce a dobrou specifikací soutěží předcházet jejich vzniku (viz ukazatel [[Soutěžní řízení]]). Mimo jasně ekonomicky vynucených případů nepoužívat dodatky a nepřekračovat výši plnění stanovenou původní smlouvou.
  • podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/08 09:30
  • autor: Tomáš Ducháček