Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2019/09/30 10:28]
Tomáš Ducháček [Jak hodnotíme?]
podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech [2020/01/08 09:30]
Tomáš Ducháček [Koho ukazatel může znevýhodňovat?]
Řádek 35: Řádek 35:
   - Jedná se o platby za dodatečné vícepráce nad rámec původně vysoutěžené ceny. Ty jsou [[dobra_praxe_a_literatura|manuály dobré praxe]] označovány za jeden z velkých problémů veřejných zakázek.   - Jedná se o platby za dodatečné vícepráce nad rámec původně vysoutěžené ceny. Ty jsou [[dobra_praxe_a_literatura|manuály dobré praxe]] označovány za jeden z velkých problémů veřejných zakázek.
   - Jedná se o smlouvu uzavřenou před hodnoceným obdobím. Pokud ale zadavatel soutěží každý rok zhruba stejný objem zakázek, pak je právě objem historických zakázek, které se v hodnocení přelijí z předchozích let do ovlivnitelných nákladů činnosti, ​ vynulován objemem současných zakázek přelitých do budoucích let. Znevýhodněn je zadavatel, který před začátkem hodnoceného období vysoutěžil atypicky velký objem zakázek s hodnotou nad 50 % ovlivnitelných nákladů činnosti a jejich plnění takto vynulováno není.   - Jedná se o smlouvu uzavřenou před hodnoceným obdobím. Pokud ale zadavatel soutěží každý rok zhruba stejný objem zakázek, pak je právě objem historických zakázek, které se v hodnocení přelijí z předchozích let do ovlivnitelných nákladů činnosti, ​ vynulován objemem současných zakázek přelitých do budoucích let. Znevýhodněn je zadavatel, který před začátkem hodnoceného období vysoutěžil atypicky velký objem zakázek s hodnotou nad 50 % ovlivnitelných nákladů činnosti a jejich plnění takto vynulováno není.
 +Ukazatelem dále mohou být znevýhodněni pověřující zadavatelé,​ kteří se účastní centralizovaných nákupů. V těchto případech se centrální nákupy projeví v objemu zakázek pouze u centrálního zadavatele, nikoli však u pověřujících zadavatelů. U nich se projeví pouze v objemu nákladů. Zadavatelé,​ kteří se centralizovaného zadávání účastní a jsou tak znevýhodněni,​ mají možnost tuto informaci uvést ve svém stanovisku k hodnocení.
  
 ===== Jak zlepšit své hodnocení? ===== ===== Jak zlepšit své hodnocení? =====
  • podil_verejnych_zakazek_na_celkovych_nakupech.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/08 09:30
  • autor: Tomáš Ducháček