O projekte zIndex.sk

zIndex je hodnotením dobrej praxe zadávateľov verejných zákaziek. Cieľom projektu je analyzovať, ako verejné inštitúcie na Slovensku zadávajú verejné zákazky, a s pomocou dát motivovať k postupom podľa najlepšej praxe - transparentne a hospodárne.

zIndex už niekoľko rokov úspešne analyzuje a hodnotí kvalitu zadávania verejných zákaziek v Česku. Na Slovensko hodnotenie prináša tím ekonómov a programátorov, ktorí stoja aj za zIndex.cz. Podrobnosti o spôsobe hodnotenia nájdete tu.

Projekt v roku 2019 pripravili spolok Econlab, fungujúci pri Karlovej Univerzite, a Nadácia Zastavme korupciu.

Realizáciu tohto projektu podporili Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku. Partnermi projektu sú Finstat a UVOstat.

Pôvodný koncept hodnotenia bol navrhnutý v článku z roku 2011 Measuring Transparency in Public Spending, v tom istom roku bolo publikované aj pilotné porovnanie ministerstiev v Českej republike.

  • sk/o_projektu.txt
  • Poslední úprava: 2019/12/03 16:09
  • autor: Matej Hruska