Překlady této stránky:

Popis dat

Data o veřejných zakázkách získáváme pomocí webových crawlerů ze systému ISVZ. Tato data rozšiřujeme o několik dalších databází. Celkem tak zIndex vychází z údajů o cca 40.000 veřejných zakázkách, všech které byly v ISVZ zveřejněny od roku 2006. Jelikož zveřejňování zakázek do systému je povinné pro všechny zakázky nad malý rozsah (tj. nad 6 mil. kč pro stavební a nad 2 mil. kč pro všechny ostatní), pokrývají data dobře značnou část všech veřejných zakázek v ČR.

Data z ISVZ byla dále intenzivně čištěna (dohledávány chyby, typicky zanesené samotnými zadavateli) a kombinována s údaji z jiných veřejně dostupných rejstříků. O další podstatné rozšíření se postarala společnost Czech Credit Bureau která kromě expertních konzultací poskytla část dat o firmách a státních institucích, v jejichž sběru je v ČR špičkou.

 
popis_dat.txt · Poslední úprava: 2014/08/13 13:15 (upraveno mimo DokuWiki)
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0