O projektu zIndex

zIndex je hodnocením dobré praxe zadavatelů veřejných zakázek. Pomocí kvantitativních kritérií hodnotí veřejné zakázky z hlediska dodržování protikorupčních kodexů, a je tedy indikátorem možné korupce. Vytváří jej spolek Econlab, výsledky jsou publikovány na zindex.cz.

Původní koncept hodnocení byl navržen v článku z roku 2011 Measuring Transparency in Public Spending, téhož roku bylo publikováno i pilotní srovnání ministerstev ČR. Po získání prostředků na dopracování metodologie i software na sbírání dat byl 15. 10. 2014 spuštěn web zindex.cz a publikováno pilotní hodnocení 190 měst ČR.

  • o_projektu.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/18 17:27
  • autor: Tomáš Ducháček