Financování projektu zIndex

Projekt zIndex je výstupem nezávislého výzkumu prováděného na Institutu ekonomických studií FSV UK. Formálně jej zajišťuje spolek Econlab z.s., za podpory Fondu Otakara Motejla, Americké obchodní komory, firem Skanska a Ysoft. Všichni tito donoři se zavázali neovlivňovat jakkoliv metodiku výpočtu, ani nemají přístup k výsledkům dříve než veřejnost.

Finance pro dlouhodobou udržitelnost projektu bychom rádi získali, avšak takové financování nesmí ohrozit nezávislost projektu - a zpochybnit objektivitu jeho výsledků. Nebráníme se proto spolupráci s dalšími partnery, kteří se zaručí neovlivňovat výstupy projektu.

  • financovani_projektu.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/26 12:08
  • autor: Tomáš Ducháček