Překlady této stránky:

Výpočet zIndexu

Tyto stránky popisují metodiku výpočtu zIndexu, který hodnotí zadavatele veřejných zakázek v České republice. zIndex je kompozitní index složený z jedenácti dílčích ukazatelů, počítaných na reálných datech.

Složení zIndexu

Jedenáct ukazatelů zIndexu se dá rozdělit mezi tři oblasti dobré praxe zadávání veřejných zakázek:

  1. Otevřenost (Jsou zakázky dodavatelům dostupné?)
  2. Konkurence (Soutěží reálně o zakázky více dodavatelů?)
  3. Kontrola (Má veřejnost možnost zjistit kam tekly peníze?)

Otevřenost (Jsou zakázky dodavatelům dostupné?)

Otevřenost zadávacího řízení je nutnou podmínkou fungování veřejných zakázek. Pokud se potenciální uchazeči nemají šanci o veřejné zakázce dozvědět a do soutěže přihlásit, nemají současní dodavatelé motivaci k nabízení lepší hodnoty za peníze (buď ve formě nižší ceny, nebo vyšší kvality). Zároveň bez otevřené konkurence je v zakázce mnohem vyšší riziko morálního hazardu ve formě korupce, klientelismu, kartelových dohod a dalších nekalých (a často protizákonných) praktik, které stojí veřejné rozpočty velké peníze. Konkrétně otevřenost hodnotíme těmito pěti kritérii:

1. Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

2. soutezni_rizeni

3. kvalita_dat_ve_vestniku

4. konzistentni_jednani

5. kvalita_dat_na_profilu

Konkurence (Soutěží reálně o zakázky více dodavatelů?)

Důležitou součástí veřejné zakázky je hospodářská soutěž, tedy přímá konkurence na straně nabídky. Ta v konečném důsledku vede ke snížení cen a zvýšení kvality nakupovaných zboží a služeb. Opět platí, že v přímém konkurenčním boji několika uchazečů se jen stěží dojednávají korupční či kartelové dohody. Konkurenci hodnotíme ukazateli:

6. Koncentrace dodavatelů

7. Počet nabídek

8. Využívání nástrojů podporujících soutěž

Kontrola (Má veřejnost možnost zjistit kam tečou peníze?)

Nedílnou součástí zadávání veřejných zakázek pak nutně musí být možnost kontroly jeho průběhu, a to jak ze strany orgánů státní správy, tak ze strany veřejnosti.

9. Pochybení dle ÚOHS

10. Hodnocení dodavatelů

11. Poskytování informací na vyžádání

Výpočet

Těchto jedenáct dílčích ukazatelů tvoří jednu hodnotu zIndexu „Z“ pomocí aritmetického průměru:

<m 15>Z = (1/11)* (z_1 + z_2 + z_3+ z_4 + z_5 + z_6 + z_7 + z_8 + z_9 + z_10 + z_11)</m>

kde <m 15>Z</m> je hodnota zIndexu a <m 15>z_1</m> až <m 15>z_11</m> jsou hodnoty jednotlivých ukazatelů zIndexu, čísly odpovídající seznamu výše.

Datové zdroje

Hlavním zdrojem dat pro naše hodnocení je Věstník veřejných zakázek (dále také “věstník“), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník je centrálním místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách zadávaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (tedy nadlimitní a podlimitní VZ). Z věstníku jsme pomocí webových trawlerů získali sadu formulářů, které kopírují životní cyklus každé zakázky. Při přípravě veřejné zakázky zadavatel uveřejní oznámení předběžných informací. Následně zadavatel vypisuje zakázku oznámením o zakázce, jehož součástí je výzva o podání nabídek (případně výzva k podání žádosti o účast). Po obdržení a vyhodnocení nabídek, zadavatel zveřejňuje oznámení o zadání zakázky, kde uvádí průběh výběrového řízení, jeho vítěze a vysoutěženou cenu. Právě tento formulář je klíčovým zdrojem informací pro většinu ukazatelů (<m 15>z_1 – z_3 ; z_5 – z_8</m>). V případě, že je zakázka zrušena, je ukončení zakázky oznámeno uveřejněním zrušení zadávacího řízení.

Více informací o způsobu sběru a čištění dat lze najít v popisu dat.

Nehodnocené ukazatele

Vedle hodnocených ukazatelů jsme připravili i sadu zajímavých a doplňujících ukazatelů, které sice nevstupují do našeho hodnocení, ale často dobře doplňují celkový obrázek.

 
vypocet_zindexu.txt · Poslední úprava: 2014/11/13 22:09 autor: 62.210.113.18
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
 
Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0