Názor dodavatelů

Názor dodavatelů na férovost a profesionalitu výběrového řízení zadavatele je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zIndex. Je založen na získané zpětné vazbě dodavatelů, kteří se ucházeli o zakázky zadavatele.

V hodnocení Zindex 2021 není výsledek započten do celkového hodnocení pro nedostatek dat. Plnohodnotně bude zařazen v příštím ročníku.

Tento ukazatel Zindexu hodnotí, zda dodavatelé vnímají zadané veřejné zakázky jako férové a profesionální. Je založen čistě na zpětné vazbě posbírané od dodavatelů, kteří se ucházeli o jednotlivé veřejné zakázky.

Zpětná vazba samotných účastníků výběrových řízení je důležitá jak z pohledu veřejnosti, tak především z pohledu samotného zadavatele. Pokud budou mít dodavatelé pocit, že zadavatel nezadává zakázky férově, nebudou mít zájem o takové zakázky se ucházet a tím zadavateli klesne šance na výběr té nejlepší nabídky. Důležité je přitom vnímání férovosti samotným dodavatelem - nejde tedy jen o to, zda zadavatel provedl vše správně a podle zákona, ale i o to, zda veškeré své kroky dostatečně vysvětlil dodavatelům.

Každý dodavatel, který se u zadavatele ucházel o nějakou veřejnou zakázku, byl osloven s žádostí o poskytnutí zpětné vazby právě na tuto veřejnou zakázku. Dotazník vypadá zhruba takto:

Cílem je sesbírat názory dodavatelů, zda výběrové řízení bylo provedeno férově a profesionálně. Dodavatel může svůj názor vyjádřit udělením 1-5 hvězdiček, doplňkově vložením slovního komentáře, a to i zcela anonymně. Na základě takto posbírané zpětné vazby přímo od dodavatelů vypočteme pro každého zadavatele průměrné hodnocení. Případné slovní komentáře jsou poskytnuty neveřejně přímo zadavatelům.

  • Kvalitní příprava zakázek je základ, díky kterému se minimalizuje výskyt problémů v průběhu výběrových řízení.
  • Dostatečná komunikace s dodavateli, a to po celou dobu veřejné zakázky. Před zahájením zadávání by měl zadavatel dostatečně komunikovat s trhem, k čemuž slouží např. předběžné tržní konzultace či dny otevřených dveří pro dodavatele, na kterých zadavatel představí své plány. V průběhu výběrových řízení je třeba, aby zadavatel řádně poskytoval vysvětlení zadávacích podmínek, pokud je to třeba. Konečně i po zadání zakázky je vhodné reagovat na výhrady či obdobné stížnosti dodavatelů a transparentně jim vysvětlit všechny provedené kroky.

Znevýhodněni mohou být zadavatelé, na jejichž zakázky poskytnuli zpětnou vazbu jen naštvaní dodavatelé.

  • nazor_dodavatelu.txt
  • Poslední úprava: 2022/02/14 08:41
  • autor: Tomáš Ducháček