Názor dodavatelů

Názor dodavatelů na férovost a profesionalitu výběrového řízení zadavatele je jeden z ukazatelů použitých pro hodnocení zadavatelů veřejných zakázek Zindex. Je založen na získané zpětné vazbě dodavatelů, kteří se ucházeli o zakázky zadavatele.

Tento ukazatel Zindexu hodnotí, zda dodavatelé vnímají zadané veřejné zakázky jako férové a profesionální. Je založen čistě na zpětné vazbě posbírané od dodavatelů, kteří se ucházeli o jednotlivé veřejné zakázky.

V roce 2022 získají hodnocení pouze zadavatelé, u kterých počet hodnocení přesáhl minimální relevantní velikost vzorku, a zároveň je výsledné hodnocení nejméně 80 % (čtyři hvězdičky). Všichni ostatní získávají právě 80 %. Dodatečně přidaná hodnocení tak mohou vést k získání nadprůměrného, nikoliv však podprůměrného výsledku.

Zpětná vazba samotných účastníků výběrových řízení je důležitá jak z pohledu veřejnosti, tak především z pohledu samotného zadavatele. Pokud budou mít dodavatelé pocit, že zadavatel nezadává zakázky férově, nebudou mít zájem o takové zakázky se ucházet a tím zadavateli klesne šance na výběr té nejlepší nabídky. Důležité je přitom vnímání férovosti samotným dodavatelem - nejde tedy jen o to, zda zadavatel provedl vše správně a podle zákona, ale i o to, zda veškeré své kroky dostatečně vysvětlil dodavatelům.

Výsledkem hodnocení je průměr všech hodnocení získaných od jednotlivých uchazečů. Aby hodnocení bylo započteno, je nutné ve vzorku mít zastoupeny i nevítězné uchazeče.

Každý dodavatel, který se u zadavatele ucházel o nějakou veřejnou zakázku, byl osloven s žádostí o poskytnutí zpětné vazby právě na tuto veřejnou zakázku. Dotazník vypadá takto:

Cílem je sesbírat názory dodavatelů, zda výběrové řízení bylo provedeno férově a profesionálně. Dodavatel může svůj názor vyjádřit udělením 1-5 hvězdiček, doplňkově vložením slovního komentáře, a to i anonymně. Případné slovní komentáře mohou být poskytnuty neveřejně přímo zadavatelům.

Výzvy jsou rozesílány všem uchazečům o veřejné zakázky uveřejněným na profilu zadavatele od 1.1.2022 z emailu tomas.duchacek@datlabinstitut.cz.

  • Kvalitní příprava zakázek je základ, díky kterému se minimalizuje výskyt problémů v průběhu výběrových řízení.
  • Dostatečná komunikace s dodavateli, a to po celou dobu veřejné zakázky. Před zahájením zadávání by měl zadavatel dostatečně komunikovat s trhem, k čemuž slouží např. předběžné tržní konzultace či dny otevřených dveří pro dodavatele, na kterých zadavatel představí své plány. V průběhu výběrových řízení je třeba, aby zadavatel řádně poskytoval vysvětlení zadávacích podmínek, pokud je to třeba. Konečně i po zadání zakázky je vhodné reagovat na výhrady či obdobné stížnosti dodavatelů a transparentně jim vysvětlit všechny provedené kroky.

Legitimní cestou ke zlepšení vlastního hodnocení je i přímá žádost o zpětnou vazbu, adresovaná dodavatelům.

Znevýhodněni mohou být zadavatelé, na jejichž zakázky poskytnuli zpětnou vazbu jen naštvaní dodavatelé.

  • nazor_dodavatelu.txt
  • Poslední úprava: 2022/08/01 17:18
  • autor: Jiří Skuhrovec