Klasifikace zadavatelů

Zadavatele dělíme do několika skupin, v závislosti na kategoriích Českého statistického úřadu: primární je právní forma (viz číselník ČSÚ pro právní formu) sekudnární pak instituciální sektor (viz číselník ČSÚ pro sektor). Kategorie jsou následující:

Název Příklad subjektu Právní forma Institucionální sektor
Obce Plzeň, Dobruška, Svazek obcí údolí Desné Obec nebo městská část hlavního města Prahy, Svazek obcí *
Kraje Karlovarský kraj Kraj *
Zdravotní pojišťovny VZP Zdravotní pojišťovna *
Příspěvkové organizace Czechinvest, Národní Muzeum, Knihovna, ŘSD, Národní parky Příspěvková organizace * (mimo Nefinanční podniky veřejné)
Státní správa Ministerstva, Fondy,Policie,Hasiči,Úřady práce * (mimo Vysoká škola a Veřejná výzkumná instituce, Příspěvková organizace Ústřední vládní instituce, Ústřední banka
Vysoké školy a výzkumné instituce Univerzita Karlova, Fyzikální ústav AV ČR Vysoká škola a Veřejná výzkumná instituce Ústřední vládní instituce
Veřejné podniky Nemocnice, ČEZ, ČD, ČT, Dopravní podniky,.. * Nefinanční podniky veřejné
Soukromé podniky RWE, Veolia, Sokolovská uhelná * Nefinanční podniky soukromé národní, Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Fyzické osoby Marie Hegerová (11098279) Fyzické osoby, Samostatně hospodařící rolník, Zemědělský podnikatel *
Jiné ? nepřiřazeno nepřiřazeno
  • klasifikace_zadavatelu.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/26 12:00
  • autor: Tomáš Ducháček