CPV číselníky

Každá zakázka je popsána tzv. hlavním CPV kódem, určující převažující kategorii zboží a služeb nakupovaných v rámci zakázky.

Podle prvních 2-3 znaků CPV (předpony) členíme zakázky do vlastních kategorií, které umožňují nedokonalou, ale srozumitelnou formou prezentovat informace. Toto členění shrnuje následující tabulka:

Kategorie CPV předpony
Stavebnictví44,45,71
Doprava34,60,63
Strojírenské produkty16,31,38,42,43
Informatika a telekomunikace302,32,48,64,72
Medicínské vybavení33
Přírodní zdroje03,14,15,24,41
Energetika09,65
Lesnictví a zemědělství77
Kancelářský materiál22,301,39
Oděvy, obuv a jiné vybavení18,19,35,37
Zdravotní, sociální a vzdělávací služby80,85,92,98
Právní, poradenské a jiné komerční služby55,66,70,73,79
Technické služby50,51,76,90
Jiné služby75, bez udaného CPV

Jelikož v CPV číselníku došlo v roce 2008 k rozsáhlým změnám, je potřeba převést údaje starších zakázek, aby odpovídaly novému číselníku. Proces je prováděn následovně:

Podle vyhlášky MMR považujeme za relevantní datum pro změnu CPV číselníku z verze 2003 na 2008 datum 15.9.2008. U zakázek vysoutěžených před tímto datem je CPV přepsáno podle tohoto převodního slovníku, ke stažení i zde cpv-2003-2008-slovnik.xls.

Vzhledem k tomu, že některé položky číselníku CPV verze 2003 (dále jen CPV2003) jsou namapovány na více položek číselníku CPV verze 2008 (dále jen CPV2008) je pro pro mapování položek CPV2003 na položky CPV2008 použit následující postup:

  1. Pokud má položka CPV2003 jednoznačné mapování na položku CPV2008, je použita tato položka
  2. Pokud mají všechny položky CPV2008, na které je položka CPV2003 namapována, společný prefix délky aspoň 2 znaky a položka s tímto prefixem doplněným příslušným počtem nul v CPV 2008 existuje, je použita tato položka CPV2008
  3. Pokud v CPV2003 existuje položka se společným prefixem délky aspoň 2 a jednoznačným mapováním na položku CPV2008, je použita položka CPV2008 z tohoto mapování
  4. Ostatní položky CPV2003 považujeme za položky bez odpovídajícího ekvivalentu v CPV2008, a jsou zahozeny.
  • cpv_ciselniky.txt
  • Poslední úprava: 2014/11/20 13:27
  • autor: vojta.sedlacek