Opravy chyb v datech

Data uvedená zadavateli ve Věstníku veřejných zakázek mají obecně velmi vysokou chybovost. Ta může být částečně způsobena nedostatky v systému, část ale leží na straně zadavatelů samotných, kteří chybné údaje do systému zanášejí. Jedná se o drobnosti (chybná adresa, nefunkční email), ale i závažné prohřešky (neuvedení vysoutěžené ceny, vítězného dodavatele…).

Za vážné nedostatky v udaných datech trestá zIndex dodavatele v ukazateli Kvalita dat ve Věstníku. V případě nejasností je dodržována presumpce neviny, hodnocení je tedy zadavateli sníženo vždy raději méně než více.

Po udělení příslušných penalizací se však snažíme chyby v datech opravit, a získat tak maximálně vypovídající údaje. Tyto opravy jsou pracné, jedná se však pravděpodobně o jedinou cestu k získání spolehlivých statistických údajů o skutečném stavu veřejných zakázek v ČR. Při práci operativně kombinujeme různé statistické metody k vyhledávání možných chyb s ruční kontrolou těchto případů.

Opravy IČO

Zakázky, u kterých existuje důvodné podezření na chybu v IČO, kontrolujeme manuálně a snažíme se dohledat nejpravděpodobnějšího zadavatele nebo dodavatele. Množství takových chyb ve Věstníku není malé a databáze přiřazující k zakázkám správné subjekty patří mezi největší devizy projektu zIndex.cz. Jen s takovou databází je možné spolehlivě hodnotit zadavatele.

U slovenských a jiných zahraničních firem není IČO dohledáváno. Jeho absence není přirozeně považována za chybu.

Opravy cen

  • opravovani_chyb_v_datech.txt
  • Poslední úprava: 2019/07/25 09:48
  • autor: Tomáš Ducháček